SRAT inkomstförsäkring

4.5

Vårt omdöme om SRATs inkomstförsäkring

Med SRAT:s inkomstförsäkring kan du känna dig trygg med att hela din lön är försäkrad. Den täcker nämligen löner på upp till 100 000 kronor, vilket är bland de högsta siffrorna för alla inkomstförsäkringar. Skulle den ändå inte räcka till kan du höja taket ytterligare med en tilläggsförsäkring.

Även antalet dagar i försäkringen kan utökas, om du vill ha full ersättning i mer än 150 dagar. I så fall räcker den till och med en bit in på de extra a-kassedagar som du kan få om du är arbetslös och har barn under 18 år.

Dessvärre är inkomstförsäkringens krav för ersättning relativt höga. Du behöver uppfylla ett striktare arbetsvillkor än bara det a-kassan ställer. Du måste också vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Fördelar
  • Högt inkomsttak
  • Gäller anställda och egenföretagare
  • Tillägg för fler än 300 ersättningsdagar
Nackdelar
  • Hårdare arbetsvillkor än a-kassan
Gå till SRAT

Hur hög ersättning ger SRATs inkomstförsäkring?

Som mest kan du få 80 procent av din lön med SRAT:s inkomstförsäkring. Det gäller om du tjänar upp till 100 000 kronor i månaden. Tjänar du mer kan du som högst få 80 procent av maxinkomsten 100 000 kronor.

Exempel: Max har tjänat 36 000 i månaden och förlorar sitt jobb på grund av arbetsbrist. Från a-kassan kan han få 26 400 kronor i ersättning före skatt. Som medlem i SRAT får han ytterligare cirka 2 400 kronor från inkomstförsäkringen, så att han kommer upp i 80 procent av lönen, det vill säga 28 800 kronor före skatt.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Räcker inte den ordinarie inkomstförsäkringen för att ge 80 procent av din lön kan du teckna en tilläggsförsäkring. Då kan du höja försäkringens inkomsttak till högst 160 000 kronor i månaden.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
100 000 kr/mån 160 000 kr/mån

Hur länge får man ersättning från SRATs inkomstförsäkring?

SRAT:s inkomstförsäkring ger ersättning i upp till 150 dagar. Under halva a-kassans ordinarie ersättningsperiod kan du alltså få kompletterad ersättning.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Du kan teckna ett tillägg till SRAT:s inkomstförsäkring som förlänger ersättningsperioden med 180 dagar. Totalt räcker den alltså i 330 ersättningsdagar, det vill säga cirka ett år och tre månader.

I vanliga fall kan du dock som längst få ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring i 300 dagar. Men det finns ett undantag, nämligen om du har barn under 18 år. Då kan du få 150 extra ersättningsdagar hos a-kassan, och SRAT:s inkomstförsäkring täcker då upp 30 av de extra dagarna.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
150 dagar 330 dagar

Vilka villkor har SRATs inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår för SRAT:s yrkesverksamma och arbetssökande medlemmar som inte har fyllt 65 år. Det gemensamma villkoret för att gå med är en akademisk utbildning inom kommunikation, förvaltning eller hälsa.

Bland medlemsgrupperna finns fem yrken som kräver legitimation: audionom, kiropraktor, logoped, optiker och tandhygienist. En mängd andra yrkesgrupper ingår också. SRAT är öppna för både anställda, egenföretagare och chefer.

Tips! Jobbar du exempelvis inom myndighetsförvaltning eller med ett legitimerat yrke inom hälsa kan SRAT vara rätt fackförbund och inkomstförsäkring för dig.

Innan du kan söka ersättning måste du ha haft en facklig inkomstförsäkring i minst 12 månader. Om du har bytt till SRAT från ett annat fackförbund med inkomstförsäkring krävs det att du inte har haft något avbrott mellan medlemskapen.

SRAT:s inkomstförsäkring kräver också att du har arbetat minst 12 månader under de senaste 18 månaderna, för att du ska få ersättning. Det arbetsvillkoret är hårdare än vad som krävs för bara a-kassa.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig. Det räcker alltså inte att bara vara medlem i SRAT, eller att gå med i vilken a-kassa som helst.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i SRAT
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna.
  • Du är medlem i Akademikernas a-kassa och blir beviljad ersättning därifrån.

Vad kostar inkomstförsäkringen från SRAT?

Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift till någon av SRAT:s föreningar. Föreningarna inom förbundet har olika avgifter och riktar sig till olika yrken som SRAT organiserar, till exempel optiker, flygtekniker, barnmorskor och logopeder.

Tänk på att du också måste gå med i Akademikernas a-kassa och betala avgiften dit för att kunna använda inkomstförsäkringen.

Kontakta SRAT

SRAT har en telefonväxel och en mejladress till kansliet, som du kan använda för att bli kopplad till rätt förening. Har du specifika frågor om inkomstförsäkringen är det dock bättre att vända dig till Saco Folksam Försäkrings AB. Det är nämligen dem som administrerar försäkringen och har hand om ersättningen.

Kontaktuppgifter till Saco Folksam Försäkrings AB
0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com
Saco Folksam Försäkrings AB: SRAT inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 08-4424460
Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om SRAT

SRAT har inga omdömen ännu