ST inkomstförsäkring

4.0

Vårt omdöme om STs inkomstförsäkring

Utöver det omställningsskydd som många statligt anställda har via facket, erbjuder ST en inkomstförsäkring för att alla arbetande medlemmar ska känna sig trygga. ST:s inkomstförsäkring har en relativt lång räckvidd med ett inkomsttak på 80 000 kronor. Det taket kan dock inte höjas om det inte skulle räcka till för att täcka din månadslön.

Antalet dagar i försäkringen kan du däremot utöka med ett tillägg, så att du kan få full ersättning även vid längre arbetslöshet. Det finns inte heller något krav på att du ska gå med i ST:s a-kassa, utan du kan själv välja vilken a-kassa du vill att inkomstförsäkringen ska komplettera.

Fördelar
  • Bra nivå på inkomsttaket
  • Kan utökas till 300 dagar
  • Välj vilken a-kassa du går med i
Nackdelar
  • Inkomsttaket kan inte höjas
Gå till ST

Hur hög ersättning ger STs inkomstförsäkring?

ST ger ersättning på högst 80 procent av löner på 80 000 kronor. Det innebär att du kan få full ersättning om du tjänar upp till den summan och a-kassan inte täcker hela din lön.

Exempel: Britta har haft en visstidsanställning på ett år med månadslönen 34 000 kronor. När anställningen tar slut blir hon beviljad ersättning från a-kassan. Men därifrån kan hon högst få 18 990 kronor efter skatt, medan lönen efter skatt var cirka 26 500 kronor. Om Britta har ST:s inkomstförsäkring får hon ut det som fattas för 80 procent av sin lön efter skatt, så att den totala ersättningen blir cirka 19 500 kronor.

Om har haft en längre anställning på en myndighet, verk, universitet eller högskola kan du få stöd via ett så kallat omställningsavtal. Avtalet gäller dock inte dig som har varit tidsbegränsat anställd i mindre än två år, eller fast anställd i mindre än ett år. I det fallet behöver du inkomstförsäkringen för att fullt ut skydda din inkomst.

Tips! Inkomstförsäkringen är särskilt viktig för dig som jobbar på bolag eller har en kortare visstidsanställning. Då omfattas du nämligen inte av omställningsavtalet som vissa statliga arbetsgivare har med facket.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
80 000 kr/mån -

Hur länge får man ersättning från STs inkomstförsäkring?

ST:s inkomstförsäkring ger ersättning i upp till 150 dagar. Det motsvarar halva a-kassans ersättningsperiod och ungefär sju månaders ersättning.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Om du vill försäkra dig inför en längre period av arbetslöshet kan du teckna en tilläggsförsäkring. Då förlängs det högsta antalet ersättningsdagar till 300, vilket motsvarar hela a-kassans ersättningsperiod.

Det här tillägget kan du dock bara teckna om du redan har haft ST:s inkomstförsäkring – eller någon annan facklig inkomstförsäkring – i sammanlagt 12 månader.

Tänk på! Du kan bara utöka antalet dagar om du har haft en ordinarie inkomstförsäkring i 12 månader.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
150 dagar 300 dagar

Vilka villkor har STs inkomstförsäkring?

Du ansluts till ST:s inkomstförsäkring när du blir yrkesverksam medlem i fackförbundet ST. Du kan bli medlem om du har en statlig anställning, till exempel på myndighet, affärsverk, högskola, universitet, bolag eller stiftelser. Även chefer kan gå med i ST.

Tips! När du får ersättning från inkomstförsäkringen kan du också få karriärcoachning via Folksam, som en hjälp i ditt arbetssökande.

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen är 12 månader. Du måste alltså ha försäkringen i 12 månader innan arbetslösheten för att kunna få ersättning.

Dock kan du räkna med kvalifikationstid från ett annat fackförbund, om du har omfattats av deras inkomstförsäkring tidigare. I så fall får det inte ha uppstått något avbrott i medlemskapet när du bytte till ST.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Ingen specifik a-kassa krävs för att ta del av inkomstförsäkringen, utan du kan själv välja den a-kassa som passar dig bäst. Ett bra alternativ för ST:s medlemmar kan dock vara ST:s egen a-kassa.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Yrkesverksam medlem i ST
  • Medlem i en a-kassa
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du uppfyller a-kassans krav för ersättning.
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.

Vad kostar inkomstförsäkringen från ST?

Månadsavgiften för ditt medlemskap i ST beror på din lön. Ju mer du tjänar i månaden, desto mer betalar du. I avgiften ingår inkomstförsäkringen så länge du är yrkesverksam medlem.

I den medlemsavgiften ingår inte medlemskap i någon a-kassa. Det måste du ansöka om hos den a-kassa du vill gå med i.

Kontakta ST

För frågor om inkomstförsäkringen ska du kontakta Folksam. De kan berätta mer om försäkringens villkor och om vilken ersättning du kan få.

ST kan du kontakta om du vill veta mer om medlemskap, medlemsavgiften eller ändra uppgifter om till exempel din lön.

Kontaktuppgifter till Folksam
0771-950 950
Folksam: ST inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 0771-555444
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om ST

ST har inga omdömen ännu