Sveriges Arkitekter inkomstförsäkring

4.5

Vårt omdöme om Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring

Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring har en av de högsta inkomsttaken på marknaden. Upp till 100 000 kronor i månaden täcks av basförsäkringen, och med ett tillägg kan detta höjas till hela 160 000 kronor. De 120 dagarna som ingår i basförsäkringen kan också utökas till hela a-kassans period på 300 dagar.

Inkomstförsäkringen omfattar även utlandsmedlemmar i förbundet, så det finns inget krav på att du ska jobba i Sverige. Däremot är kraven för att få ersättning från försäkringen lite högre jämfört med en del andra inkomstförsäkringar. Dels måste du ha arbetat fler månader än vad a-kassan kräver, dels måste du också vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Fördelar
  • Högt inkomsttak
  • Kan förlängas till 300 dagar
  • Gäller även utlandsmedlemmar
Nackdelar
  • Höga krav för ersättning
Gå till Sveriges Arkitekter

Hur hög ersättning ger Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ersätter tillsammans med a-kassan upp till 80 procent av din tidigare lön. Den högsta lönen som går att få denna ersättning för är 100 000 kronor i månaden.

Exempel: Om din månadslön är 70 000 kronor är 80 procent av den lönen 56 000 kronor före skatt. Från a-kassan får du högst 26 400 kronor. Inkomstförsäkringen fyller då i glappet mellan vad a-kassan kan ge och den ersättning som du har rätt till.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Skulle 100 000 kronors-taket inte räcka för att täcka din lön finns det en tilläggsförsäkring som kan höja det taket. Väljer du till den kan du försäkra en månadslön på upp till 160 000 kronor i månaden.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
100 000 kr/mån 160 000 kr/mån

Hur länge får man ersättning från Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring?

Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring ger ersättning i 120 dagar, vilket motsvarar ungefär sex månaders arbetslöshet.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Vill du utöka ersättningen i 300 dagar kan du teckna en tilläggsförsäkring för detta. Då kompletterar inkomstförsäkringen a-kassans ersättning under en längre tid, även om du skulle behöva använda a-kassans fulla ersättningsperiod.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
120 dagar 300 dagar

Vilka villkor har Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen gäller för yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter, även utlandsmedlemmar. Du ska ha varit medlem i 12 månader innan du kan få ersättning, alternativt ha varit medlem i ett annat fackförbund med inkomstförsäkring i direkt anslutning till medlemskapet i Sveriges Arkitekter.

Har du varit studentmedlem kan du tillgodoräkna dig studietiden, men du måste ska i så fall ha blivit yrkesverksam medlem minst sex månader innan du blev arbetslös. Har du varit passiv medlem behöver du ha blivit aktiv medlem senast 12 månader före arbetslösheten.

Tips! Går du med i Sveriges Arkitekter redan under studietiden, uppfyller du inkomstförsäkringens medlemskrav snabbare när du väl börjar arbeta.

Det finns också krav på hur mycket du ska ha arbetat. Den senaste 18-månadersperioden ska du ha arbetat under minst 12 kalendermånader för att ha rätt till ersättning. 

Om du säger upp dig själv gäller inkomstförsäkringen bara om a-kassan godkänner ditt skäl till uppsägningen och betalar ut ersättning utan avstängningsdagar.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att du ska ha rätt till inkomstförsäkringen, och få rätt till ersättning därifrån baserat på din inkomst.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Yrkesverksam medlem i Sveriges Arkitekter
  • Medlem i Akademikernas a-kassa
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna.
  • Du får inkomstbaserad ersättning från Akademikernas a-kassa

Vad kostar inkomstförsäkringen från Sveriges Arkitekter?

Som medlem betalar du en månadsavgift till Sveriges Arkitekter, där din inkomstförsäkring ingår. Avgiften är densamma för alla yrkesverksamma medlemmar oavsett inkomst, men är du ansluten till Företagarservice betalar du en lägre avgift till fackförbundet.

Utöver detta tillkommer avgiften till Akademikernas a-kassa, eftersom du måste gå med där för att inkomstförsäkringen ska gälla. Du får också betala en extra avgift om du väljer till någon av tilläggsförsäkringarna.

Kontakta Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters kundservice kan svara på frågor om förbundets inkomstförsäkring via telefon och mejl. Telefontiderna är däremot begränsade till några timmar under vardagar.

Du kan även vända dig till Saco Folksam Försäkrings AB, som har hand om inkomstförsäkringen. Dit kan du vända dig under arbetstid på vardagar via antingen telefon eller mejl.

Kontaktuppgifter till Saco Folksam Försäkrings AB
0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com
Saco Folksam Försäkrings AB: Sveriges Arkitekter inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 08-50557700
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har inga omdömen ännu