Tjänstetandläkarna inkomstförsäkring

4.0

Vårt omdöme om Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring

Är du anställd som tandläkare kan du teckna en bra inkomstförsäkring genom att gå med i Tjänstetandläkarna, som är en förening inom Sveriges Tandläkarförbund. Då skyddar du din inkomst mot eventuell arbetslöshet i framtiden. Om inte basförsäkringen skulle räcka för att täcka din lön finns ett tillägg du kan teckna för att anpassa inkomsttaket.

Antalet dagar går också att anpassa med en frivillig tilläggsförsäkring. En nackdel med Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring är dock att de ställer ganska höga krav på hur mycket du ska ha arbetat innan du kan utnyttja din inkomstförsäkring. Dessutom krävs det att du är medlem i Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla.

Fördelar
  • Högt inkomsttak
  • Kan utökas med 300 dagar
Nackdelar
  • Höga krav på ersättning
Gå till Tjänstetandläkarna

Hur hög ersättning ger Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring?

Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring ersätter löner på upp till 80 000 kronor i månaden. Den högsta ersättningen som du kan få är 80 procent av den summa du har tjänat i månaden under tiden som du arbetade innan arbetslösheten.

Exempel: Utan inkomstförsäkring kan du bara få ut 26 400 kronor före skatt från a-kassan, oavsett om du tjänat 33 000 eller 80 000 kronor. Har du däremot Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring kan du få 80 procent av din lön i ersättning. Tjänar du exempelvis 60 000 kronor i månaden får du då 48 000 kronor före skatt.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Tjänar du mer än 80 000 kronor behöver du en tilläggsförsäkring, om du vill kunna få ut det mesta möjliga av din inkomstförsäkring. Då kan du höja taket så att den passar din lön. Tilläggsförsäkringens övre gräns är 140 000 kronor i månaden.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
80 000 kr/mån 140 000 kr/mån

Hur länge får man ersättning från Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring?

Du får ersättning i upp till 120 dagar från Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring. Det motsvarar ungefär fyra månaders ersättning.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Du kan teckna en tilläggsförsäkring till den inkomstförsäkring som ingår hos Tjänstetandläkarna. Med det tillägget kan du få upp till 300 dagars ersättning om du skulle bli långtidsarbetslös.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
120 dagar 300 dagar

Vilka villkor har Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring?

För att teckna Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring behöver du vara anställd tandläkare. Du går med i Sveriges Tandläkarförbund och medlemsföreningen Tjänstetandläkarna för att ansluta dig till inkomstförsäkringen.

Tänk på! Bara anställda tandläkare kan teckna Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring, inte tandläkare som driver egen verksamhet.

Du behöver vara medlem i både förbundet och a-kassan i 12 månader innan du kan ta ut ersättning vid arbetslöshet. Du kan dock räkna med medlemstid i ett annat fackförbund med inkomstförsäkring.

När du söker ersättning måste du också ha arbetat 12 månader under de senaste 18 månaderna. Det räcker alltså inte med att uppfylla a-kassans arbetsvillkor, utan kraven för inkomstförsäkringen är högre.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att få ersättning från inkomstförsäkringen. Tänk på att det är ett separat medlemskap från Tjänstetandläkarnas.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Ordinarie medlem i Tjänstetandläkarna
  • Under 65
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna.
  • Du får ersättning från Akademikernas a-kassa.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Tjänstetandläkarna?

Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift. Som medlem i Tjänstetandläkarna betalar du dels en central avgift som är densamma för alla, dels en lokal avgift som varierar beroende på vilken av Tjänstetandläkarnas lokala avdelningar du tillhör.

Kontakta Tjänstetandläkarna

Det är Saco Folksam Försäkrings AB som du ska kontakta för frågor om Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring. Det är Sacoförbundens gemensamma försäkringsföretag, så de administrerar inkomstförsäkringen åt Tjänstetandläkarna.

Du kan dock också höra av dig till Tjänstetandläkarna eller Sveriges Tandläkarförbund om du har frågor om själva medlemskapet.

Kontaktuppgifter till Saco Folksam Försäkrings AB
0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com
Saco Folksam Försäkrings AB: Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 08-54515980
Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Tjänstetandläkarna

Tjänstetandläkarna har inga omdömen ännu