Transport inkomstförsäkring

4.5

Vårt omdöme om Transports inkomstförsäkring

Om du arbetar i transportbranschen kan Transports inkomstförsäkring trygga din inkomst om du blir arbetslös. Den ersätter upp till 80 procent av din månadslön, oavsett hur mycket du tjänar. Antalet dagar kan du förlänga med en tilläggsförsäkring till att gälla hela a-kassans ersättningsperiod.

Priset på Transports medlemskap anpassas efter din månadslön. Det gör att varje medlem betalar efter hur mycket extra ersättning som de kan få från inkomstförsäkringen om de blir arbetslösa. Transport har inget krav på att du måste vara med i just deras a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla.

Fördelar
  • Inget inkomsttak
  • Kan utökas till 300 dagar med tillägg
  • Inget krav på specifik a-kassa
Nackdelar
  • Basförsäkringen räcker bara i 100 dagar
Gå till Transport

Hur hög ersättning ger Transports inkomstförsäkring?

Transports inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av den inkomst du hade när du arbetade. Det innebär att du kan få full ersättning även om du tjänar mer än a-kassans tak. Det finns ingen övre gräns för hur höga löner inkomstförsäkringen ersätter.

Exempel: 80 procent av en månadslön på 35 000 kronor blir ungefär 27 000 kronor innan skatt. När sedan skatten har dragits av blir din arbetslöshetsersättning omkring 18 990 kronor från a-kassan och 1 072 kronor från inkomstförsäkringen.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
Inget tak -

Hur länge får man ersättning från Transports inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen hos Transport gäller de 100 första dagarna i din ersättningsperiod hos a-kassan. Det innebär alltså att försäkringen kompletterar a-kassans ersättning under dessa 100 dagar.

Är du fortfarande arbetslös efter det får du bara ersättning från a-kassan, vilket sänks till omkring 16 042 kronor efter skatt efter dag 100.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Om du vill kunna få full ersättning även efter dag 100 kan du teckna en tilläggsförsäkring som ger dig fler dagar. Då ger inkomstförsäkringen dig full ersättning under hela a-kasseperioden på 300 dagar, det vill säga 80 procent av lönen dag 101–200 och 70 procent dag 201–300.

Längre ersättningsperiod ger större trygghet om arbetsmarknaden skulle vara trög när du ska söka nytt jobb.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
100 dagar 300 dagar

Vilka villkor har Transports inkomstförsäkring?

För att omfattas av inkomstförsäkringen behöver du bli medlem i fackförbundet Transport. Det kan du bli om du jobbar inom transportnäringen, som exempelvis chaufför, eller med renhållning och bevakning. Du behöver också vara medlem i en a-kassa.

Ersättningen kan betalas ut först när du har haft inkomstförsäkringen i minst 12 månader. Men om du har varit med i ett annat fackförbund med en liknande inkomstförsäkring tidigare, kan du tillgodoräkna kvalifikationstiden därifrån till din nya inkomstförsäkring.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Transport har en a-kassa som du kan gå med i om du jobbar inom Transports yrkesområden. Det är dock inget krav på att du måste vara med i just den a-kassan för att omfattas inkomstförsäkringen. Du kan alltså använda Transports inkomstförsäkring även om du har en annan a-kassa.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i Transportsarbetareförbundet
  • Medlem i en svensk a-kassa
  • Du är under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du ska ha haft en facklig inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du ska ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Transport?

Din avgift för att gå med i Transport och ta del av inkomstförsäkringen baseras på vilken lön du har. Det högsta du kan betala är 588 kronor i månaden, och tjänar du 28 000 i månaden eller mindre är avgiften lägre än så. Även avgiften för tilläggsförsäkringen varierar utifrån månadslön.

Tänk dock på att avgiften till a-kassan tillkommer, utöver din inkomstbaserade avgift till fackförbundet. Väljer du Transports a-kassa är avgiften 120 kronor i månaden.

Kontakta Transport

Transport har generösa telefontider på vardagar, från morgon till efter kontorstid. Du kan också kontakta dem via e-post. Vill du kontakta Transport via sociala medier kan du göra det på Facebook eller Twitter.

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 010-4803000
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Transport

Transport har inga omdömen ännu