Kan man få ersättning från inkomstförsäkring och jobba deltid?

Ja, i vissa fall kan du få ersättning från inkomstförsäkring och samtidigt jobba deltid. Huruvida du kan få det eller inte beror på villkoren för den inkomstförsäkring du är eller blir medlem i.

Det finns de inkomstförsäkringar som delar ut ersättning vid deltidsarbete på samma sätt som a-kassan. Det innebär att du kan få ersättning från din inkomstförsäkring i 60 veckor samtidigt som du jobbar deltid. Det finns även inkomstförsäkringar som inte betalar ut någon ersättning alls vid deltidsarbetslöshet.

Tips! Vill du gå med i en inkomstförsäkring som ger ersättning när du jobbar deltid bör du börja med att ta reda på vilken inkomstförsäkring som är den bästa för dig. Du kan läsa i villkoren för respektive inkomstförsäkring gällande vad som gäller vid deltidsarbetslöshet.

I inkomstförsäkringen räknas varje ersättningsdag som en hel förbrukad ersättningsdag oavsett ersättningens storlek. Ditt antal ersättningsdagar kommer alltså förbrukas i samma takt vid deltidsarbetslöshet som heltidsarbetslöshet.

Att ha ett deltidsjobb och vara arbetslös på deltid är inget du ska vara länge. Därför finns 60-veckorsregeln. Du är därför tvungen att aktivt söka heltidsjobb och även till att tacka ja om du får ett heltidsjobb, förutsatt att lönen är bättre än den lön du får från deltidsanställning.

Maximalt 60 veckor med ersättning i kombination med deltidsarbete

De inkomstförsäkringar som ger ersättning samtidigt som du jobbar deltid tillämpar samma regler för ersättning vid deltidsarbetslöshet som gäller för a-kassa. Denna regel kallas för 60-veckorsregeln och innebär att du kan få ersättning vid deltidsarbetslöshet i maximalt 60 veckor. Begränsningen gäller alla anställningsformer, även timanställningar. De resterande ersättningsdagarna av din totala ersättningsperiod får bara betalas ut för veckor som du inte arbetar alls.

Detta innebär alltså att du vid deltidsarbetslöshet kan få ersättning från a-kassan i 60 veckor för de dagar under veckan då du inte arbetar. Om din inkomstförsäkring tillåter det kan du även få kompletterande ersättning under den perioden (samtidigt som du jobbar deltid). Varje ersättningsdag från a-kassan får du då också kompletterande dagpenning från din inkomstförsäkring.