Kan man få ersättning från inkomstförsäkring som delägare?

Ja, under vissa omständigheter kan du få ersättning från inkomstförsäkring som delägare. Eftersom inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassa kommer beslut om din rätt till inkomstförsäkring som delägare vara grundad på om du har rätt till a-kassa eller inte.

Det går att säga generellt vad som gäller för delägare. Därför bör du kontakta den a-kassa eller inkomstförsäkring du är eller vill gå med i, för att ta reda på vad som gäller för dig. Om du lägger ner ett bolag som går dåligt har du större chans att få ersättning. Om du däremot säljer ett bolag som är lönsamt kan det leda till 45 dagars avstängning, på samma sätt som för inkomstförsäkring vid egen uppsägning.

Tips! Som delägare kan det vara fördelaktigt att skaffa en inkomstförsäkring för egenföretagare. Se till att läsa igenom villkoren ordentligt innan du går med.

Om du som delägare blir arbetslös har du rätt till ersättning förutsatt att du uppfyller alla villkor hos din a-kassa och inkomstförsäkring, som exempelvis villkor för kvalifikationstid.

Varken a-kassa eller inkomstförsäkring ska användas för att bygga upp en företagsverksamhet eller som utfyllnad i ett företag med dålig lönsamhet. Därför är de flesta a-kassor och inkomstförsäkringar restriktiva vid bedömning av arbetslöshet vid delägarskap. Om du som delägare vill skaffa en inkomstförsäkring bör du börja med att hitta den bästa inkomstförsäkringen för dig.

Att lägga ner ett bolag kan jämställas med arbetsbrist

Att lägga ner ett bolag för att det går dåligt kan jämställas med att du drabbats av arbetsbrist. Uppfyller du det så kallade arbetskriteriet så kan du ha rätt till a-kassa och därmed även inkomstförsäkring. Har du rätt till a-kassa och inkomstförsäkring kommer din ersättning att beräknas på både lön och eventuell utdelning.

Det måste dock vara helt klart att du inte har något inflytande över bolaget. Är du delägare i ett bolag tillsammans med din sambo eller partner kommer du förmodligen inte få rätt till a-kassa eller inkomstförsäkring, eftersom att du då anses ha inflytande över bolaget.