Kan man få ersättning från inkomstförsäkring vid egen uppsägning?

Ja, i vissa fall kan du få ersättning från inkomstförsäkring vid egen uppsägning. För att få inkomstförsäkring vid egen uppsägning gäller dock vissa speciella omständigheter och din rätt till a-kassa avgör ofta om du har rätt till inkomstförsäkring. För att förstå hur detta fungerar måste du först veta vad som händer med din a-kassa vid egen uppsägning.

A-kassans giltighet varierar beroende på skäl till uppsägning

Om du säger upp dig från ditt arbete och är medlem i a-kassan beror din rätt till ersättning främst på om du har giltiga skäl eller inte. Har du giltiga skäl till egen uppsägning och kan styrka dina skäl kan du få ut ersättning från a-kassa som vanligt, det vill säga efter de sex obligatoriska karensdagarna.

Anledningar till egen uppsägning som räknas som giltiga skäl är bland annat:

  • om du inte får din lön utbetald
  • om du blir sjuk av ditt arbete och omplacering är omöjlig
  • om du blir utsatt för mobbning på din arbetsplats
  • om din arbetsplats flyttar så långt bort att det är omöjligt för dig att dag- eller veckopendla, alternativt om du på grund av familjeskäl inte kan flytta med
  • om du behöver flytta på grund av att den du bor med har fått jobb på annan ort
  • om dina deltidsdagar från a-kassan har tagit slut.

Om du säger upp dig utan giltiga skäl blir du avstängd i 45 ersättningsdagar (cirka 9 hela veckor). Därefter inleds din a-kassaperiod med sex dagars obligatorisk karens. Det innebär att det tar cirka 10 veckor tills du får någon ersättning från a-kassan.

För att en dag ska räknas som en avstängningsdag måste du uppfylla något av följande villkor:

  1. Du är registrerad hos arbetsförmedlingen och är helt eller delvis arbetslös.
  2. Du arbetar minst tre timmar.

Är du sjuk, föräldraledig, har semester eller av annan anledning inte kan arbeta räknas det inte som avstängningsdag. Är du fortfarande arbetslös efter denna period kan du få ersättning från a-kassan, och eventuellt också från din inkomstförsäkring.

Med giltig a-kassa kan du ha rätt till ersättning från din inkomstförsäkring

Beroende på vilka villkor som gäller för din inkomstförsäkring, kan du ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen från den dag som du får rätt till ersättning från a-kassan. Inkomstförsäkringen kommer alltså tidigast börja betalas ut efter att du har fullgjort din avstängningsperiod och dina karensdagar hos din a-kassa.

Tips! Vill du teckna en inkomstförsäkring som ger dig rätt till ersättning vid egen uppsägning bör du börja med att ta reda på vilken inkomstförsäkring som är den bästa för dig. Därefter kan du enkelt kontakta den inkomstförsäkring du vill gå med i för att fråga vad de har för villkor vid egen uppsägning.

Grunden för inkomstförsäkringar är att de ska lämna ersättning vid plötsliga och oförutsedda händelser. Att säga upp sig själv kan anses vara en planerad och genomtänkt händelse och därför är det vissa inkomstförsäkringar som inte ger ersättning vid egen uppsägning. För att vara säker på vad som gäller för den inkomstförsäkring du är eller vill bli medlem i bör du alltid kontakta dem direkt.