Kan man få ersättning från inkomstförsäkring under föräldraledighet?

Nej, du kan inte få ersättning från inkomstförsäkring under föräldraledigheten. Blir du uppsagd under din föräldraledighet kan du däremot få ersättning från inkomstförsäkringen när din föräldraledighet är över, förutsatt att du redan har klarat kvalifikationstiden. Har du klarat kvalifikationstiden kan du även få ersättning från inkomstförsäkring vid graviditet.

För att få ersättning från din inkomstförsäkring krävs det att du

  1. har klarat kvalifikationstiden
  2. får ersättning från din a-kassa.

Inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan, och ger därmed ersättning under samma period som a-kassan. För att få a-kassa måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du är anmäld på Arbetsförmedlingen och att du är redo att ta ett erbjudet arbete på minst 3 timmar om dagen och i genomsnitt 17 timmar i veckan.

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara ledig från din anställning för att sköta om ditt barn. I lagen framgår vilka former av föräldraledighet som finns och vilket skydd du som arbetstagare har för din anställning under din föräldraledighet.

Om du blir uppsagd under din föräldraledighet

När många blir uppsagda på ett företag kan även du som föräldraledig bli uppsagd. Det finns inget förbud i lagen mot att säga upp någon under graviditet eller föräldraledighet, men det är förbjudet att säga upp någon på grund av att personen är gravid eller föräldraledig.

Om du blir uppsagd under din föräldraledighet börjar din uppsägningstid gälla från att du kommer tillbaka till arbetet efter din ledighet eller från datumet du har angett att du ska återgå.

Tips! Blir du uppsagd under din föräldraledighet kan du få inkomstförsäkring efter din föräldraledighet, förutsatt att du redan har klarat av kvalifikationstiden.

Blir du arbetslös under din föräldraledighet kan du få ersättning, förutsatt att du har klarat kvalifikationstiden för din inkomstförsäkring. Tänk på att den tiden du har varit föräldraledig inte räknas med, utan du måste ha klarat kvalifikationstiden innan du blev föräldraledig.

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkring varierar beroende på vilken inkomstförsäkring du är eller blir medlem i. Vill du gå med i en inkomstförsäkring med kort kvalifikationstid bör du börja med att ta reda på vilka inkomstförsäkringar som passar dig. Därefter kan du jämföra inkomstförsäkringar och kvalifikationstider för att hitta den bästa för dig. 

Gäller inkomstförsäkring vid graviditet?

Ja, förutsatt att du har klarat kvalifikationstiden. Du som arbetstagare har ingen skyldighet att informera din arbetsgivare om att du är gravid förrän du själv vill det. Vill du vara föräldraledig måste du däremot anmäla det till arbetsgivaren två månader före ledighetens början.

Har du klarat din kvalifikationstid och blir uppsagd när du är gravid gäller inkomstförsäkringen som vanligt. Du får ersättning från a-kassan och från din inkomstförsäkring under hela ersättningsperioden eller tills du går på föräldraledighet. För att få inkomstförsäkring om du är arbetslös när du är gravid måste du aktivt söka lämpliga jobb medan du får ersättning. Du får inte heller tacka nej till jobb du blir erbjuden.

Tänk på att olika villkor gäller för olika inkomstförsäkringar. Vill du vara säker på vad som gäller för dig är det bäst att du kontaktar din inkomstförsäkring.