Kan man få ersättning från inkomstförsäkring vid tidsbegränsad anställning?

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkring vid tidsbegränsad anställning förutsatt att du uppfyller de övriga kraven för att få inkomstförsäkring samt om du får ersättning från din a-kassa. Du måste bland annat uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan däremot inte få inkomstförsäkring samtidigt som du har en tidbegränsad anställning.

Om du under utbetalning av inkomstförsäkring får ett tidsbegränsat jobb på mindre än sex månader kan du låta utbetalningarna vila. Är du fortsatt arbetslös efter den tidsbegränsade anställningen kan du återuppta ersättningen, dock högst i sammanlagt antal dagar som din inkomstförsäkring erbjuder.

Tips! Antal ersättningsdagar som respektive inkomstförsäkring har kan variera mycket beroende på vilken inkomstförsäkring du är eller blir medlem i. Genom att först ta reda på vilka inkomstförsäkringar du kan teckna kan du därefter jämföra inkomstförsäkringar och välja den som passar bäst för dig.

Vad som gäller vid tidsbegränsad anställning kan skilja sig beroende vilka villkor som gäller för din inkomstförsäkring. För att vara säker på vad som gäller för dig är det bäst att du kontaktar den inkomstförsäkring du är eller vill bli medlem i.

Tidsbegränsad anställning anges i ditt anställningsavtal

En tidsbegränsad anställning kan vara till exempel ett vikariat, en allmän visstidsanställning och säsongsanställning. Om din anställning är tidsbegränsad bör det framgå av ditt anställningsavtal att den löper från och med ett visst datum till och med ett annat. Vissa tidsbegränsade anställningar har en viss uppsägningstid som också ska finnas reglerad i anställningsavtalet. Om inte är anställningen inte uppsägningsbar av någon part.

Du måste uppfylla ett arbetsvillkor för att få ersättning

Enligt grundregeln har du rätt till ersättning från din inkomstförsäkring när du får ersättning från a-kassan. För att se om du har rätt till a-kassa så krävs det att du uppfyller ett arbetsvillkor. Du kan uppfylla arbetsvillkor enligt huvudregeln eller alternativregeln:

  • Huvudregeln: Du har före din arbetslöshet arbetat minst 6 kalendermånader med minst 60 timmar per månad.
  • Alternativregeln: Du har arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 40 timmars arbete.

Detta måste uppfyllas inom en 12 månaders period innan det att du blev arbetslös. Har du haft en tidsbegränsad anställning måste du alltså ha arbetat så pass mycket att arbetsvillkoret är uppfyllt för att ha rätt till ersättning från din inkomstförsäkring.