Kan man få ersättning från inkomstförsäkring vid timanställning?

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkring om du är timanställd, men du måste följa vissa regler. Eftersom inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till a-kassa har du rätt till ersättning från din inkomstförsäkring under samma period som du har rätt till a-kassa.

Timanställning är en löneform och inte en anställning. I ditt anställningsavtal står det i stället att du har en visstidsanställning eller intermittent anställning (tillfällig anställning/vid behov).

Om du vill få ersättning från en inkomstförsäkring samtidigt som du är timanställd gäller 60-veckorsregeln. Det innebär att du bara kan få ersättning i kombination med arbete i högst 60 veckor. Har du däremot varit timanställd och därefter blivit arbetslös på heltid kan du teckna inkomstförsäkringen på samma grunder som vilken anställning som helst.

Tänk på! För att dina 60 veckor inte ska ta slut väldigt fort är det viktigt att du väljer dina timanställningar med omsorg.

Vill du skaffa en inkomstförsäkring som timanställd bör du tänka på att storleken på din ersättning baseras på din ersättningsgrundande inkomst. Det är ett genomsnitt av det du har tjänat de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös.

Har du varit timanställd länge och haft en genomsnittlig lön på mindre än 25 025 kronor kan du inte teckna en inkomstförsäkring, eftersom a-kassan redan täcker upp till 80 procent av din inkomst. Har du däremot haft en högre lön kan en inkomstförsäkring vara nödvändig för dig eftersom ersättningen från inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan.

Uppdatering: Mellan den 13 april 2020 och den 1 januari 2023 har a-kassans inkomsttak höjts till 33 000 kronor i månaden. Det innebär att du som timanställd kan få full ersättning utan inkomstförsäkring under den tiden, så länge du är medlem i en a-kassa.

För att avgöra om du behöver en inkomstförsäkring bör du börja med att hitta rätt inkomstförsäkring för dig och sedan jämföra hur mycket ersättning du kan få från respektive inkomstförsäkring.

60-veckorsregeln gäller vid ersättning som timanställd

Vid ersättning från både a-kassa och inkomstförsäkring gäller den så kallade 60-veckorsregeln för dig som är timanställd. 60-veckorsregeln innebär att du kan få ersättningsdagar i kombination med arbete under 60 veckor, även som timanställd.

Exempel: Du är helt arbetslös och får fem ersättningsdagar per vecka från din a-kassa och inkomstförsäkring. Efter ett tag får du möjlighet att jobba extra 2 dagar i veckan i en butik och får då 3 ersättningsdagar från a-kassa och inkomstförsäkring per vecka. De veckor som du får 3 dagars ersättning kallas deltidsveckor och du kan högst få ersättning i 60 deltidsveckor.

När dina 60 deltidsveckor är slut måste du omedelbart fatta ett beslut:

  1. Du avsäger dig rätten till ersättning och fortsätter med din timanställning.
  2. Du avslutar din timanställning för att söka ett heltidsarbete och samtidigt få full ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring (under vissa förutsättningar).

Skulle du avsluta din timanställning för att dina 60 deltidsveckor är slut kan du få full ersättning, förutsatt att inkomsten från timanställningen är lägre än din ersättning från a-kassan. Om din inkomst från timanställningen i stället är högre och du ändå säger upp dig, blir du avstängd från a-kassan och kan därför inte heller få ersättning från din inkomstförsäkring.

Timanställning hos bemanningsföretag 

Är du timanställd hos ett bemanningsföretag har du normalt rätt till ersättning från a-kassan, på samma sätt som andra deltidsarbeten. Det förutsätter dock att du står till arbetsmarknadens förfogande när du är arbetslös. Har du bundit upp dig till att tacka ja om bemanningsföretaget erbjuder arbete och måste vara tillgänglig mellan uppdragen, har du inte rätt till ersättning.

Om du blir beviljad ersättning från a-kassan kan du normalt få ersättning även från din inkomstförsäkring. Men det kan alltid vara bra att kolla upp detta i villkoren för just din inkomstförsäkring.