Kan man få ersättning från inkomstförsäkring vid aktivitetsstöd?

Ja, vissa inkomstförsäkringar ger ersättning även vid aktivitetsstöd. För att du ska kunna få inkomstförsäkring vid aktivitetsstöd måste du ha en inkomstförsäkring som ger ersättning vid aktivitetsstöd och ha uppfyllt kvalifikationstiden.

Inkomstförsäkringarna brukar normalt ersätta samma ersättningsdagar som a-kassan gör. Vissa inkomstförsäkringar kan också komplettera aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd betalas ut av Försäkringskassan men beräknas av a-kassan, vilket förklarar varför du i vissa fall även kan få inkomstförsäkring vid aktivitetsstöd.

Tips! Om du ska få ersättning från din inkomstförsäkring vid aktivitetsstöd måste du ha uppfyllt kvalifikationstiden.

Huruvida en inkomstförsäkring tillåter ersättning vid aktivitetsstöd eller inte kan variera. Vill du gå med i en inkomstförsäkring som ger dig med aktivitetsstöd ersättning bör du börja med att ta reda på vilka inkomstförsäkringar som passar dig. Därefter kan du höra av dig till respektive inkomstförsäkring få mer information om vad som gäller om du får aktivitetsstöd.  

Du kan få aktivitetsstöd i stället för a-kassa

Har du fyllt 25 år eller om du uppfyller villkoren för att få a-kassa, kan du få aktivitetsstöd om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om du blir anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program har du inte rätt till a-kassa under den tid aktiviteten pågår, utan du kan i stället få aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Storleken på ditt aktivitetsstöd baseras på vilken ersättning du hade fått från a-kassan om du varit helt arbetslös.

Om du blir arbetslös och har en inkomstförsäkring så kan du alltså få:

  • Ersättning från a-kassa + ersättning från din inkomstförsäkring

Och om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och har en inkomstersättning kan du eventuellt få:

  • Aktivitetsstöd + ersättning från din inkomstförsäkring

Hur mycket din totala ersättning blir beror på vad din lön var innan du blev arbetslös samt vilken inkomstförsäkring du har. Hur lång tid du har rätt till ersättning beror också på vilken inkomstersättning du har eftersom de erbjuder olika antal ersättningsdagar.