Kan man få ersättning från inkomstförsäkring om man får avgångsvederlag?

Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen efter att du får avgångsvederlag, men inte samtidigt. Avgångsvederlaget påverkar alltså när ersättningen betalas ut. Ett avgångsvederlag får du i samband med att din anställning avslutas. Det är en ersättning som arbetsgivaren betalar ut frivilligt om de exempelvis inte kan följa turordningsreglerna i las.

En inkomstförsäkring fungerar som ett komplement till a-kassa och betalas därför ut på samma villkor som a-kassan, förutsatt att du är medlem i en inkomstförsäkring och uppfyller kvalifikationstiden. Om du inte har någon inkomstförsäkring kan du enkelt ta reda på vilken inkomstförsäkring som passar bäst för dig

A-kassan räknar avgångsvederlag som en lön. Det gör att du inte kan få ersättning från a-kassan under den period som du har fått avgångsvederlag för. Då får du inte heller någon ersättning från din inkomstförsäkring. Din rätt till ersättning försvinner däremot inte, utan den skjuts upp tills du har “förbrukat” ditt avgångsvederlag.

Exempel:

  • Du arbetar din sista arbetsdag den 31 maj.
  • Din arbetsgivare har gett dig ett avgångsvederlag på 60 000 kronor.
  • Din genomsnittliga månadslön innan uppsägningen var 20 000 kronor i månaden.

Ditt avgångsvederlag är lika med tre månadslöner, och därför skjuts din rätt till ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen upp med tre månader. Du förväntas alltså försörja dig med ditt avgångsvederlag under juni, juli och augusti.

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

Att få ett avgångsvederlag kan göra att din uppsägning känns tryggare. Dufår även längre tid på dig att hitta ett nytt jobb, eftersom du kan försörja dig på ditt avgångsvederlag och därefter a-kassa och inkomstförsäkring.

Tänk på! Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös men får avgångsvederlag. Annars riskerar du din rätt till sjukpenning och föräldrapenning.

Tänk på att det är viktigt att du anmäler dig till Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag, även om du får avgångsvederlag och inte får a-kassa direkt. Om du väljer att inte anmäla dig till Arbetsförmedlingen kan du förlora din rätt till sjukpenning, och du riskerar även att få lägre föräldrapenning.