Får man ersättning från inkomstförsäkring vid sjukdom?

Nej, du får inte ersättning från inkomstförsäkring vid sjukdom. En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan och är därför en extra arbetslöshetsförsäkring. Blir du långvarigt sjukskriven kan en sjukförsäkring ersätta en del av din förlorade lön. Både inkomstförsäkring och sjukförsäkring är alltså försäkringar som ersätter förlorad inkomst men de gäller vid olika situationer och tecknas på olika ställen.

Tänk på! En inkomstförsäkring (inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet) är inte samma sak som en sjukförsäkring (inkomstförsäkring vid sjukdom).

Utebliven inkomst på grund av sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet kan båda orsaka stora ekonomiska påfrestningar. För att du ska känna dig trygg med din anställning kan det därför vara bra att ha både en inkomstförsäkring och en sjukförsäkring.

Det finns vissa inkomstförsäkringar som du får genom ett medlemskap i ett fackförbund. Genom ett sådant medlemskap kan det i vissa fall även ingå sjukförsäkring, eller så kan du köpa till en sjukförsäkring till ett förmånligare pris.

Vill du skaffa en inkomstförsäkring bör du börja med att ta reda på vilken inkomstförsäkring som passar dig. Du kan även jämföra olika inkomstförsäkringar och klicka dig vidare till respektive inkomstförsäkrings hemsida, där du även kan läsa om andra förmåner som ingår. Du bör även se över möjligheterna att skaffa en privat inkomstförsäkring och en sjukförsäkring vid sidan av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkring och sjukförsäkring är två olika saker

Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet är inte samma sak som en sjukförsäkring. Båda ersätter förlorad inkomst vid olika situationer, men det finns några avgörande skillnader.

Inkomstförsäkring

  • Fungerar som ett komplement till a-kassa.
  • Täcker upp till 80 % av din tidigare lön.
  • Ersättningens storlek varierar beroende på din tidigare lön.
  • Försäkringen gäller bara vid ofrivillig arbetslöshet och vanligtvis inte vid egen uppsägning.

Sjukförsäkring

  • Fungerar som ett komplement till övrig ersättning vid sjukdom, som sjukpenning och annan ersättning från ditt arbete eller fackförbund.
  • Täcker upp till 90 % av din tidigare lön.
  • Ersättningens storlek kan bero på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.
  • Försäkringen gäller vanligtvis inte för arbetsoförmåga som har uppstått på grund av att du har ägnat dig åt riskfyllda aktiviteter som professionell idrott.

Principen med både inkomstförsäkring och sjukförsäkring är alltså att du vid arbetslöshet eller sjukdom ska kunna få ut mellan 80–90 procent av din tidigare lön för att klara av vardagen medan du söker nya arbeten eller är sjuk eller rehabiliteras.