Är inkomstförsäkring pensionsgrundande?

Nej, inkomstförsäkring är inte pensionsgrundande. Eftersom den ersättning du får från din inkomstförsäkring inte är skattepliktig och du inte måste deklarera inkomstförsäkringen är den inte heller pensionsgrundande. Ersättning som du får från a-kassan är däremot skattepliktig inkomst och ger därmed framtida pension.

Tänk på! För att du ska ha rätt till ersättning måste du ha varit medlem i en inkomstförsäkring under en viss tid innan det att du blir arbetslös, så kallad kvalifikationstid. För att du ska känna dig trygg kan det därför vara en bra idé att ta reda på vilken inkomstförsäkring som passar bäst för dig

Beroende på hur mycket du hade i månadslön innan du blev arbetslös kan ersättningen från a-kassan utgöra en liten del av din ursprungliga lön. Att förlora sitt arbete är inte bara psykiskt påfrestande utan kan även vara en rejäl smäll mot din nuvarande ekonomi och din framtida ekonomi i form av din pension. Med en inkomstförsäkring kan du känna dig trygg medan du letar nya jobb, och du får även möjlighet att kompensera för den förlorade pensionen.

Din tjänstepension påverkas också av arbetslöshet

Blir du arbetslös får du inte längre någon avtals- eller tjänstepension eftersom du inte har en arbetsgivare som betalar in avgifter till din tjänstepension. En tjänstepension kan antingen vara premiebestämd eller förmånsbestämd:

  • Premiebestämd. Din arbetsgivare betalar in en summa som motsvarar en viss procent av din lön. Blir du arbetslös när du har en premiebestämd pension kan din pension påverkas rejält trots att du inte är arbetslös så länge.
  • Förmånsbestämd. Du får en viss procent av din slutlön i pension. Har du en förmånsbestämd pension har ett eller två år av arbetslöshet inte så stor inverkan på pensionen.

Som du förstår kan arbetslöshet påverka både din nuvarande och din framtida ekonomi. Med en inkomstförsäkring kan du enklare klara dig utan arbete under en period. Eftersom du får 80 % av din tidigare lön med en inkomstförsäkring kan du kanske till och med pensionsspara lite själv för att kompensera för din arbetslöshet.