Måste man deklarera inkomstförsäkring?

Nej, du behöver inte deklarera inkomstförsäkring. Ersättning som du får från din inkomstförsäkring är inte skattepliktig enligt beslut från skatterättsnämnden. Detta innebär att den ersättning du fått från inkomstersättning under ett år inte ska tas upp i deklarationen och du kan inte heller skattejämka på ersättning från inkomstförsäkringen. .

Tips! En fördel med inkomstförsäkring är att den inte är skattepliktig. Du behöver därför inte deklarera inkomstförsäkring. 

Eftersom inkomstförsäkringen inte ska tas upp i deklarationen anses den inte heller vara avdragsgill. Detta innebär att du inte kan göra avdrag för premien som du betalar för din inkomstförsäkring. Vad det finns för krav för avdrag vid försäkringar kan du läsa mer om i Skatteverkets avdragslexikon för privatpersoner.

Hur mycket skatt betalar man på inkomstförsäkring?

Du betalar ingen skatt på inkomstförsäkringen. Eftersom inkomstförsäkringen inte är skattepliktig betalar du ingen skatt på inkomstförsäkringen. Dock är den sammanlagda ersättningen vid arbetslöshet begränsad till 80 procent av din tidigare lön efter skatt och därför måste inkomstersättningen reduceras för skatt så du inte blir överkompenserad vid arbetslöshet (och därmed återbetalningsskyldig). Detta är dock inget du behöver tänka på eftersom du inte kommer få mer än 80 procent av din tidigare lön från din inkomstförsäkring.

Innan du tecknar inkomstförsäkring ska du deklarera inkomst

När du ska skaffa en inkomstförsäkring bör du börja med att ta reda på vilken inkomstförsäkring som är den bästa för dig. När du sedan ska teckna en inkomstförsäkring kommer du behöva deklarera hela din inkomst. Med hela din inkomst menar man:

  • Din månatliga lön
  • Eventuell provision
  • OB-tillägg

Att deklarera din inkomst innan du tecknar en inkomstförsäkring ska inte förväxlas med den årliga deklaration som du gör till Skatteverket eftersom detta är två helt olika saker.