Kan man teckna inkomstförsäkring om man är anställd av en familjemedlem?

Det beror på vilken inkomstförsäkring du vill teckna. Huruvida du kan få teckna inkomstförsäkring eller inte när du är anställd av en familjemedlem är en ganska komplicerad fråga eftersom att många inkomstförsäkringar och a-kassor tillämpar olika regler. Är du anställd av en familjemedlem skyddas du inte av lagen om anställningsskydd (LAS). Som familjemedlem anses du ha större möjligheter att få vara kvar på arbetsplatsen vid nedskärningar men det kan även begränsa dina rättigheter gällande a-kassa och inkomstförsäkring.

Tänk på! Som anställd av familjemedlem skyddas du inte av LAS.

Dina chanser att få teckna en inkomstförsäkring vid anställning av en familjemedlem kan öka om du tecknar en inkomstförsäkring för egenföretagare. Oavsett vilken inkomstförsäkring du vill gå med i bör du alltid kontakta dem och fråga vad som gäller i så här specifika frågor.

Beslut om inkomstförsäkring baseras på din rätt till a-kassa

Det går inte att säga exakt vad som gäller för varje inkomstförsäkring eftersom alla tillämpar olika regler. Beslut om inkomstförsäkring är nästan alltid baserat på huruvida du har rätt till a-kassa eller inte. Vill du ta reda på om du kan få inkomstförsäkring om du är anställd av en familjemedlem kan du därför kontakta den a-kassa du är eller vill bli medlem i, för att se om du har rätt till a-kassa vid arbetslöshet. Har du rätt till a-kassa kommer du förmodligen ha rätt till ersättning från din inkomstförsäkring med.