Kan man teckna inkomstförsäkring om man arbetar utomlands?

Nej, generellt måste du bo och arbeta i Sverige för att kunna teckna en inkomstförsäkring. Huvudregeln är att du ska vara försäkrad i det land du arbetar i. Om du arbetar i ett annat europeiskt land än Sverige eller Danmark blir du automatiskt medlem i landets a-kassa då du tjänar pengar och betalar skatt. Huruvida dessa länder har någon extra inkomstförsäkring som kan tecknas varierar.

Tips! Om du arbetar i Danmark och bor i Sverige kan du teckna en inkomstförsäkring hos Accept via deras samarbetspartner N.I.S.H Forsikringsservice A/S.

Bor du i Sverige och arbetar i ett annat EU/ESS-land och återvänder till Sverige minst en gång varje vecka, är du en gränsarbetare enligt EU-reglerna. I dessa fall ska du ansöka om arbetslöshetsersättning i det land du bor i om du blir helt arbetslös. Ska du bo i Sverige och arbeta utomlands bör du alltid kontakta din a-kassa och inkomstförsäkring för att ta reda på vad som gäller för dig. Du kan även läsa mer om vad som gäller vid arbetslöshetsförsäkring för nordiska länder.

Inkomstförsäkring vid arbete i Danmark

Svenska Accept och danska N.I.S.H har ett samarbete vilket gör att du kan teckna en inkomstförsäkring om du

  • Bor i Sverige och
  • arbetar i Danmark

För att kunna teckna denna inkomstförsäkring (lønsikring) måste du vara medlem i en dansk a-kassa. Blir du arbetslös är det dock en a-kassa i Sverige som kommer betala ut arbetslöshetsersättning till dig. Ersättningen från Accept och N.I.S.H är ett komplement till ersättningen från a-kassan, dvs en inkomstförsäkring. Har du några frågor om din situation kan du kontakta Accept eller N.I.S.H (har både dansk- och svenskspråkig personal).

Inkomstförsäkring vid arbete i Norge

Den norska arbetslöshetförsäkringen kallas för folketrygden och är en del av det norska socialförsäkringssystemet som helhet. Du är medlem i folketrygden när du arbetar och betalar skatt i Norge, vilket innebär att du blir automatiskt arbetslöshetsförsäkrad.

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ställs det krav på en viss minimiinkomst samt att du har förlorat minst 50 % av din arbetstid. En inkomstförsäkring som du tecknat i Sverige gäller därför inte om du arbetar i Norge, utan då försäkras du automatiskt av folketrygden.

Om detta är aktuellt för dig bör du läsa mer om det på NAVs hemsida för arbetslösa.

Svensk arbetsgivare utomlands

Vissa inkomstförsäkringar gäller om du har en svensk arbetsgivare och får din lön utbetald från Sverige trots att du arbetar utomlands. Detta kan exempelvis vara aktuellt om du jobbar utomlands för Försvarsmakten eller någon annan svensk myndighet. För att ta reda på vad som gäller för en viss inkomstförsäkring är det alltid bäst att du kontaktar dem direkt för att förklara din situation och få svar på dina frågor.