Vision inkomstförsäkring

4.3

Vårt omdöme om Visions inkomstförsäkring

Om du blir medlem i Vision har du en inkomstförsäkring som tryggar din inkomst ifall du skulle bli av med jobbet. Inkomstförsäkringen gäller alla typer av anställningar och täcker löner på hela 100 000 kronor i månaden.

För att få ersättning behöver du bara uppfylla de grundläggande villkoren för a-kassa och ha varit medlem i Vision eller ett annat fackförbund i 12 sammanhängande månader. Har du sagt upp dig själv kan du ändå få ersättning när dina avstängningsdagar från a-kassan har passerat.

Du kan förlänga antalet ersättningsdagar genom att teckna ett frivilligt tillägg. Däremot går det inte att utöka till 300 dagar utan att teckna en privat kompletterande inkomstförsäkring.

Fördelar
  • Högt inkomsttak
  • Ger ersättning vid egen uppsägning
  • Ersättningsdagarna kan förlängas
Nackdelar
  • Räcker inte hela a-kasseperioden
Gå till Vision

Hur hög ersättning ger Visions inkomstförsäkring?

Visions inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av din månadslön om du tjänar högst 100 000 kronor i månaden. På så sätt har du en tryggare inkomst om du skulle bli arbetslös jämfört med om du bara är medlem i a-kassan.

Exempel: Med en månadslön på 50 000 kronor får du ut ungefär 36 639 kronor efter skatt. Skulle du förlora jobbet ger a-kassan dig högst 18 990 kronor efter skatt. Har du en inkomstförsäkring får du mer ersättning utöver a-kassans, som kan bli upp till 80 procent av din senaste lön. I det här fallet blir ersättningen efter skatt ungefär 28 365 kronor i månaden.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
100 000 kr/mån 100 000 kr/mån

Hur länge får man ersättning från Visions inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen som ingår hos Vision ger ersättning i upp till 160 dagar. Det motsvarar ungefär sju månaders ersättning.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Tecknar du ett tillägg till Visions inkomstförsäkring hos Bliwa, förlänger du din period med full ersättning med ytterligare 100 dagar.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
160 dagar 260 dagar

Vilka villkor har Visions inkomstförsäkring?

Tjänstemän inom offentlig sektor kan teckna Visions inkomstförsäkring. Dit räknas kommuner, landsting och regioner, privata bolag med koppling till dessa samt kyrkan. 

Tips! Visions inkomstförsäkring gäller alla typer av anställningar, även vikariat. Egenföretagare inom Visions område kan också teckna inkomstförsäkringen.

Du kan söka ersättning från inkomstförsäkringen när du har varit medlem i både Vision och i a-kassan i 12 månader, om du skulle förlora ditt jobb. Du kan dock tillgodoräkna dig tid från ett annat fackförbunds inkomstförsäkring om du har bytt till Vision.

Även om du tjänar under a-kassans tak tjänar du in kvalifikationstid under ditt medlemskap, ifall du skulle få högre lön senare och komma över taket.

Visions inkomstförsäkring gäller även om du säger upp dig själv. I så fall blir du i regel avstängd från a-kassan i 45 dagar, men om du får a-kassa efter det kan du också använda inkomstförsäkringen.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du kan själv välja vilken a-kassa du vill vara med i. Visions inkomstförsäkring kan ge dig ersättning så länge du är med i någon svensk a-kassa. Däremot kan det vara klokt att bli medlem i Visions a-kassa, som har en nära koppling till fackförbundet Vision.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i Vision
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du är medlem i en a-kassa och får ersättning därifrån.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Vision?

Din inkomst avgör hur mycket du betalar för inkomstförsäkringen och dina andra förmåner hos Vision. Alla som tjänar över a-kassans inkomsttak och därmed behöver en inkomstförsäkring betalar dock samma medlemsavgift.

För alla medlemmar under 65 år ingår inkomstförsäkringen i Visions avgift. A-kassan ingår däremot inte, utan för att bli medlem där behöver du betala ännu en avgift. Kom ihåg att medlemskap i a-kassan sedan minst 12 månader är ett krav för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen när du behöver det.

Kontakta Vision

Bliwa är försäkringsbolaget som har hand om Visions inkomstförsäkring. För närmare frågor om basförsäkringen eller tilläggsförsäkringen kan du därför höra av dig direkt till Bliwa.

Du kan höra av dig till Vision på telefon eller e-post om du har frågor om medlemskapet och inkomstförsäkringen som de erbjuder sina medlemmar.

Kontaktuppgifter till Bliwa
08-696 22 80
Bliwa: Vision inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 0771-440000
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Vision

Vision har inga omdömen ännu