Vanliga frågor om Akademikerförbundet SSR

Vem omfattas av Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring?
Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring ingår när du blir medlem i Akademikerförbundet SSR. Du ska gå eller ha gått en samhällsvetenskaplig utbildning på minst 180 högskolepoäng för att kunna gå med. Det du får titta på när du ska välja förbund är därför framför allt vilket förbund som har kollektivavtal med din arbetsgivare, och även vilket förbunds förmåner som du tycker verkar bäst för dig.
Gäller Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring om jag säger upp mig själv?
Ja, om du säger upp dig själv kan du få ersättning från inkomstförsäkringen, så länge du får ersättning beviljad från a-kassan.  Vilket av förbunden du ska välja styrs dels av kollektivavtalen på din arbetsplats, dels av vilka förmåner som du tycker är bäst.
Gäller Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring för egenföretagare?
Ja, så länge du uppfyller förbundets utbildningskrav kan du som egenföretagare vara medlem och omfattas av inkomstförsäkringen.
Måste jag vara medlem i a-kassan för att använda Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring?
Ja, Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring gäller bara om du också är medlem i a-kassan. 
Kan jag teckna tillägg till Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring?
Ja, du kan teckna ett tillägg till Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring som förlänger antalet ersättningsdagar till 300 dagar. Däremot kan du inte höja inkomstförsäkringens tak med någon tilläggsförsäkring.

Omdöme om Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen hos Akademikerförbundet SSR har en av de högsta inkomsttaken, och passar alltså för ett stort antal lönegrupper. Förutom kompletterad ersättning kan du även få karriärcoachning via inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Genom att teckna en tilläggsförsäkring kan du dessutom säkra din ersättning under hela a-kassans ersättningsperiod på 300 dagar.

Du måste dock ha haft inkomstförsäkringen i 18 månader för att kunna få ersättning från den. Det är ett halvår längre än de flesta inkomstförsäkringar ställer som krav. Tilläggsförsäkringen behöver du däremot bara ha haft i 12 månader.

Hur hög ersättning kan jag få?

Inkomstförsäkringen hos Akademikerförbundet SSR ersätter månadslöner på upp till hela 100 000 kronor. Taket är alltså högt redan i den ordinarie försäkringen, och du behöver inte teckna ett särskilt tillägg för att få upp till 80 procent av din månadslön i ersättning.

Exempel: Om du tjänade 50 000 kronor före skatt när du arbetade, kan a-kassan bara ge dig 26 400 kronor före skatt när du blir arbetslös. Med Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring får du ytterligare ersättning vid arbetslöshet, upp till 40 000 kronor före skatt.

Utöver kompletterad a-kasseersättning kan du även få gratis karriärcoachning via din inkomstförsäkring. Det gäller när du tar ut ersättning från inkomstförsäkringen och alltså aktivt söker jobb.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Din inkomstförsäkring hos Akademikerförbundet SSR ger ersättning i upp till 140 dagar. Det motsvarar ungefär sju månaders arbetslöshet.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Om du vill kan du teckna en tilläggsförsäkring som förlänger inkomstförsäkringens ersättningsdagar. Då räcker Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring under hela a-kassans ersättningsperiod, det vill säga 300 dagar.

Du måste ha haft tilläggsförsäkringen i minst 12 månader innan du kan använda den.

Vad kostar Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring?

Akademikerförbundet SSR har en fast medlemsavgift, där inkomstförsäkringen ingår. Du betalar dock mindre än den ordinarie avgiften om du till exempel arbetar deltid eller nyss har tagit examen.

A-kassans medlemsavgift är inte medräknad här. Om du exempelvis går med i Akademikernas a-kassa tillkommer ytterligare en kostnad på deras månadsavgift.

Tilläggsförsäkringens månadsavgift beror på hur mycket du tjänar. Ju högre lön du har, desto mer får du alltså betala för att försäkringen ska kunna ge dig full ersättning.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  94–260 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  35–254 kr/mån

Vilka villkor har Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet hos Akademikerförbundet SSR. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du alltså uppfylla kraven för att få bli medlem i förbundet. Det gör du om du studerar eller har studerat till beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare eller socionom, och utbildningen ger dig minst 180 högskolepoäng.

Tips! Du som är egenföretagare kan också ta del av inkomstförsäkringen, om du uppfyller villkoren för medlemskap i förbundet.

När du har gått med i Akademikerförbundet SSR kan du använda inkomstförsäkringen först 18 månader efter att du gick med. Undantaget är om du har haft en annan inkomstförsäkring tidigare. Då kan du räkna med det medlemskapet i kvalifikationstiden för Akademikerförbundet SSR:s inkomstförsäkring.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Akademikerförbundet SSR anger inte att du måste vara medlem i någon särskild a-kassa, även om de är närmast kopplade till Akademikernas a-kassa och rekommenderar sina medlemmar att gå med där.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i Akademikerförbundet SSR
 • Tjänar mer än a-kassans tak

Villkor för att få ut ersättning

 • Du är medlem i en svensk a-kassa.
 • Du ska ha haft inkomstförsäkringen i minst 18 månader.
 • Du har inte fyllt 66 år.