Vanliga frågor om Finansförbundet

Vem kan få ersättning från Finansförbundets inkomstförsäkring?
Du kan få ersättning när du har varit medlem i Finansförbundet och i en a-kassa i minst 12 månader. 
Räknas föräldraledighet in i kvalifikationstiden för Finansförbundets inkomstförsäkring?
Ja, tid som du har varit föräldraledig räknas med i kvalifikationstiden för din inkomstförsäkring.
Vad är Trygghetsfonden?
Trygghetsfonden är ett samarbete mellan Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO). Därifrån kan du söka ytterligare stöd ifall du blir arbetslös, till exempel bidrag för studier eller för att starta eget. Har du varit anställd i minst 12 månader hos företag med omställningsförsäkring kan du ha rätt till ersättning för inkomstbortfall.
Kan jag teckna tillägg till Finansförbundets inkomstförsäkring?
Ja, du kan teckna tillägg till inkomstförsäkringen både för att höja inkomsttaket och för att utöka antalet ersättningsdagar.
Gäller Finansförbundets inkomstförsäkring om jag säger upp mig själv?
Nej, Finansförbundets inkomstförsäkring gäller inte om du säger upp dig själv. Även om du får ersättning från a-kassan efter de 45 avstängningsdagar som du får vid egen uppsägning, har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen efter avstängningen.

Omdöme om Finansförbundets inkomstförsäkring

Om du jobbar inom bank och finans är Finansförbundets inkomstförsäkring en värdefull förmån du har genom ditt fackliga medlemskap. På så sätt är din inkomst försäkrad om du skulle bli arbetslös i upp till 120 arbetsdagar. Om du vill förlänga ersättningsperioden eller höja taket för inkomstförsäkringen finns det också tilläggsförsäkringar att teckna.

Det finns inte någon tydlig kontaktväg att gå inom förbundet om du vill veta mer om inkomstförsäkringen. Då är det i stället försäkringsbolaget Bliwa som du kan höra av dig till för att ställa dina frågor.

Hur hög ersättning kan jag få?

Finansförbundets inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av din tidigare lön vid arbetslöshet. Den högsta lönen som går att försäkra är 80 000 kronor i månaden.

Exempel: En månadslön på 50 000 blir ungefär 36 639 kronor efter skatt. A-kassan ger bara 18 990 kronor i månaden de första 100 dagarna. Finansförbundets inkomstförsäkring kan ge dig 9 375 kronor till, så att du kommer upp i 80 procent av din månadslön efter skatt (cirka 28 365 kronor i månaden).

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Tjänar du mer än 80 000 kronor i månaden finns det en tilläggsförsäkring som du kan teckna. Du kan välja att antingen höja inkomsttaket till 100 000 eller 120 000 kronor i månaden.

Tips! När du går med i Finansförbundet får du tilläggsförsäkringen gratis de första tre månaderna.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Blir du arbetslös kan du få ersättning i upp till 120 dagar från Finansförbundets inkomstförsäkring. Den tar då vid där a-kassans ersättning tar slut både under de första 100 dagarna, och under 20 dagar från att a-kassans tak blir lägre.

Tips! Omfattas du av BAO-avtalet (Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation) omfattas du även av Trygghetsfonden. Därifrån kan du få ersättning för inkomstbortfall de första 100 dagarna och söka bidrag för att studera eller starta eget företag.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Vill du kunna få full ersättning längre än 120 dagar kan du teckna en tilläggsförsäkring. För en extra summa i månaden ger den dig hela 300 ersättningsdagar, vilket är hela a-kassans ersättningsperiod.

Vad kostar Finansförbundets inkomstförsäkring?

Finansförbundet har olika avgiftsnivåer beroende på inkomst. Alla som tjänar över 25 000 kronor och därmed har nytta av inkomstförsäkringen betalar dock samma medlemsavgift.

För att kunna använda inkomstförsäkringen i framtiden behöver du också betala medlemsavgift till en a-kassa. Den kostnaden ingår inte i avgiften till Finansförbundet.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  124–306 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  68–300 kr/mån

Vilka villkor har Finansförbundets inkomstförsäkring?

Du omfattas automatiskt av inkomstförsäkringen när du är medlem i Finansförbundet. Du måste dock även vara med i en a-kassa för att kunna använda inkomstförsäkringen.

Kvalifikationstiden är 12 månader, men om du har haft en likvärdig inkomstförsäkring och vill byta till Finansförbundets kan du tillgodoräkna dig tiden därifrån. Det gäller även för tilläggsförsäkringar som motsvarar dem som Finansförbundet erbjuder, så länge det inte uppstår något tidsglapp mellan försäkringarna.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du kan vara med i vilken a-kassa du vill, och kan då använda inkomstförsäkringen som komplement när du blir beviljad ersättning. Finansförbundet rekommenderar Finans- och försäkringsbranschens a-kassa till sina medlemmar.

Tänk på! Du kan inte få ersättning från inkomstförsäkringen om du inte är medlem i en a-kassa.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i Finansförbundet de senaste 12 månaderna
 • Medlem i svensk a-kassa
 • Yngre än 65 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du är medlem i en a-kassa och uppfyller deras villkor för ersättning.