Vanliga frågor om Fysioterapeuterna

Gäller Fysioterapeuternas inkomstförsäkring för studenter?
Ja, alla medlemmar omfattas av inkomstförsäkringen, även studenter. På så sätt kan din studietid räknas som kvalifikationstid. Däremot kan du inte söka ersättning från inkomstförsäkringen om du inte har jobbat.
Kan jag säga upp Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?
Nej, i och med att inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften kan du inte välja bort eller säga upp inkomstförsäkringen.
Gäller Fysioterapeuternas inkomstförsäkring för egenföretagare?
Ja, Fysioterapeuternas inkomstförsäkring gäller för egenföretagande medlemmar i förbundet.
När kan jag få ersättning från Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?
För att få ersättning behöver du ha haft inkomstförsäkringen i 12 månader, och även ha varit medlem i Akademikernas a-kassa i 12 månader. Under de 18 månaderna innan du blir beviljad a-kassa behöver du ha arbetat i minst 12 av dessa månader för att ha rätt till ersättning även från inkomstförsäkringen.
Gäller Fysioterapeuternas inkomstförsäkring om jag säger upp mig själv?
Nej, i regel får du inte ersättning från inkomstförsäkringen om du säger upp dig själv. Ett undantag kan vara om Akademikernas a-kassa anser att du har giltigt skäl till att säga upp dig och ändå betalar ut ersättning. I det fallet kan du få ersättning även från inkomstförsäkringen.
Måste jag vara medlem i a-kassan för att använda Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?
Ja, du måste vara medlem i specifikt Akademikernas a-kassa och få ersättning därifrån för att använda försäkringen.

Omdöme om Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?

Fysioterapeuternas inkomstförsäkring omfattar alla deras medlemmar som också är med i Akademikernas a-kassa, även studenter och egenföretagare. Så snart du blir medlem börjar du alltså tjäna in kvalifikationstiden för att kunna söka ersättning om du blir utan arbete. Inkomsttaket på 50 000 kronor kan utökas med ett tillägg om du behöver, och det gäller även för antalet ersättningsdagar.

En nackdel med inkomstförsäkringen är att den är knuten till en specifik a-kassa. Missar du att gå med i rätt a-kassa kan du alltså bli utan den extra ersättningen. Inkomstförsäkringen har också som villkor att du ska ha arbetat i 12 månader, medan a-kassan bara kräver sex månaders arbete för att du ska kunna få ersättning.

Hur hög ersättning kan jag få?

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av lönen du hade när du arbetade. Det gäller om du tjänar upp till 50 000 kronor i månaden före skatt. Tjänar du mer än så ger inkomstförsäkringen ändå bara 80 procent av 50 000 kronor.

Exempel: 36 000 kronor i månadslön innebär att du kan få ersättning på upp till 28 800 kronor före skatt om du blir arbetslös. Men har du bara a-kassa kan du dock få högst 26 400 kronor i ersättning. Fysioterapeuternas inkomstförsäkring fyller på med det som fattas för att du ska komma upp i den fulla ersättning som du har rätt till.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Om du tjänar mer än 50 000 kronor i månaden och vill kunna få ersättning närmare den inkomsten, finns det en tilläggsförsäkring du kan teckna. Då kan inkomstförsäkringen ge 80 procent av löner upp till 110 000 kronor i ersättning.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

De första 120 dagarna av arbetslösheten kan du få ersättning av Fysioterapeuternas inkomstförsäkring. Det innebär att din inkomst är försäkrad för cirka sex månaders arbetslöshet.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Fysioterapeuterna erbjuder medlemmarna en tilläggsförsäkring som förlänger antalet ersättningsdagar till 300 dagar. Tecknar du den kompletteras alltså din a-kasseersättning under hela perioden om du skulle bli arbetslös länge: upp till 80 procent dag 1–200 och upp till 70 procent dag 201–300.

Tilläggsförsäkringen kan användas först 18 månader efter att du har tecknat den. 

Vad kostar Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften till Fysioterapeuterna. Både anställda och egenföretagare betalar samma avgift, medan studenter betalar en lägre avgift.

Du behöver även betala medlemsavgiften till Akademikernas a-kassa. Det är en separat avgift och ingår alltså inte i medlemskapet i Fysioterapeuterna.

Tänk på! Gå med i Akademikernas a-kassa om du vill teckna Fysioterapeuternas inkomstförsäkring. Det är nämligen ett krav för att du ska kunna få ersättning.

Vill du teckna någon av tilläggsförsäkringarna tillkommer en extra avgift i månaden. Ju högre lön du vill försäkra, desto högre blir den extra avgiften.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  290 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  35–218 kr/mån

Vilka villkor har Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?

Om du är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast eller studerar till det, kan du gå med i fackförbundet Fysioterapeuterna. Deras inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap.

Inkomstförsäkringen omfattar alla medlemmar, även dem som inte är yrkesverksamma. Du kan dock inte söka ersättning om du inte uppfyller arbetsvillkoren för a-kassan och inkomstförsäkringen. Du måste också ha varit medlem i både facket och a-kassan i minst 12 månader.

Du kan räkna med kvalifikationstid från en inkomstförsäkring från ett annat fackförbund, så länge det inte har uppstått något avbrott mellan dina medlemskap. I så fall behöver du ett intyg från ditt tidigare fackförbund när du ansöker om ersättning.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Den ger alltså ingen ersättning om du är med i en annan a-kassa, eller om du inte har någon a-kassa alls.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i Fysioterapeuterna
 • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du är medlem i Akademikernas a-kassa sedan minst 12 månader tillbaka och har fått ersättning beviljad därifrån.
 • Du har arbetat minst 12 månader under den senaste 18-månadersperioden.