Vanliga frågor om Hotell- och restaurangfacket

Vem kan få ersättning från Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring?
Du som tjänar mellan 27 500 och 50 000 kronor i månaden kan få ersättning från inkomstförsäkringen. Tjänar du mindre än a-kassans tak på 33 000 kronor kan du dock få ersättning först efter 100 dagar med a-kassa. Du ska också ha varit medlem i Hotell- och restaurangfacket och Hotell- och restauranganställdas a-kassa i 12 månader för att använda försäkringen.
Kan Folksam hjälpa mig med Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring?
Det är hos Folksam som du ansöker om ersättning när du blir arbetslös. Du kan däremot inte teckna inkomstförsäkringen hos Folksam, utan du behöver gå med i fackförbundet Hotell och restaurang för att anslutas till försäkringen.
Kan jag utöka skyddet från Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring?
Ja, det finns ett frivilligt tillägg som du kan teckna för att förlänga antalet ersättningsdagar. Då får du upp till 300 dagars ersättning från inkomstförsäkringen.
Vad kostar det frivilliga tillägget till Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring?
För dig som tjänar över a-kassans tak och upp till 50 000 kronor kostar tillägget 50–133 kronor i månaden, beroende på din månadslön. Har du lägre lön och vill teckna tillägget kostar det 17 kronor per månad. Siffrorna gäller år 2020.
Ingår medlemskap i a-kassan hos Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring?
Nej, inkomstförsäkringen är en förmån hos fackförbundet Hotell och restaurang, och där ingår inte medlemskap i a-kassan. Du behöver alltså gå med i både fackförbundet och i Hotell- och restauranganställdas a-kassa för att försäkra din inkomst.

Omdöme om Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen hos Hotell- och restaurangfacket hjälper dig att få full ersättning vid arbetslöshet om a-kassan inte räcker till. Du behöver bara uppfylla de grundläggande kraven för Hotell- och restauranganställdas a-kassa och kvalifikationstiden på 12 månader – inkomstförsäkringen ställer inga ytterligare krav på dig som får ersättning.

Även om du tjänar mindre än a-kassans tak för de första 100 dagarna, har du nytta av inkomstförsäkringen om du blir arbetslös länge. Då kan du nämligen använda försäkringens ersättningsdagar senare när a-kassans tak sänks.

Det går även att teckna en tilläggsförsäkring för att gardera dig för 300 dagars arbetslöshet. Dock finns en viss inkomstgräns för att få teckna det tillägget.

Hur hög ersättning kan jag få?

Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön om du har Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring. Det gäller för löner på högst 50 000 kronor.

Exempel: Stina och Erika jobbar båda inom restaurang. Stina tjänar 30 000 kronor i månaden och kan därmed få 80 procent av sin lön i ersättning från a-kassan, ifall hon skulle bli arbetslös. Det kan däremot inte Erika, som tjänar 34 000 kronor i månaden och därmed mer än a-kassans tak på 33 000 kronor. Erika behöver en inkomstförsäkring för att kunna få 80 procent av sin lön i ersättning.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Inkomstförsäkringen ger ersättning i 100 dagar. Om du tjänar mer än a-kassans tak på 25 025 kronor och upp till 50 000 kronor, kan du alltså få kompletterad ersättning de första 100 dagarna av din arbetslöshet. 

Inkomstförsäkringen gäller även dig som tjänar mellan 27 500 och 33 000 kronor i månaden. I det fallet täcker a-kassan din ersättning de första 100 dagarna. Däremot kan du använda inkomstförsäkringen dag 101–200 när a-kassans ersättning blir lägre, om du fortfarande är arbetslös.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Du kan teckna en frivillig tilläggsförsäkring till Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring. Då är din inkomst skyddad under hela a-kassans ersättningsperiod på 300 dagar.

Har du ersättning från dag ett får du alltså 200 extra ersättningsdagar, och om du behöver inkomstförsäkringen först från dag 101 får du 100 extra ersättningsdagar.

Vad kostar Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring?

Din avgift för att vara medlem i förbundet och vara ansluten till inkomstförsäkringen beror på hur mycket du tjänar i månaden. Avgiften blir alltså högre ju högre lön du har.

Tänk på! Medlemskap i a-kassan ingår inte i avgiften för Hotell och restaurangs inkomstförsäkring, utan du måste teckna ett separat medlemskap där.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  199–590 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  17 kr/mån

Vilka villkor har Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring?

Jobbar du inom hotell eller restaurang kan du gå med i Hotell- och restaurangfacket. I det medlemskapet ingår deras inkomstförsäkring.

Du behöver sedan vara medlem i 12 månader innan du kan söka ersättning från inkomstförsäkringen. Blev du medlem senast den 31 januari 2020 omfattas du dock redan av inkomstförsäkringen, för det var då som förbundet införde den.

Tips! Om du gick med i förbundet innan 1 februari 2020 omfattas du av Hotell och Restaurangs inkomstförsäkring direkt och behöver inte uppfylla kvalifikationstiden på 12 månader.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, för att inkomstförsäkringen ska gälla dig. A-kassan kräver ett separat medlemskap, och ingår alltså inte när du blir medlem i fackförbundet Hotell och restaurang.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i fackförbundet Hotell och restaurang
 • Medlem i Hotell- och restauranganställdas a-kassa
 • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du har haft inkomstförsäkringen i minst 12 månader.
 • Du får ersättning från Hotell- och restauranganställdas a-kassa.