Vanliga frågor om Journalistförbundet

Vem omfattas av Journalistförbundets inkomstförsäkring?
Journalistförbundets aktiva medlemmar omfattas av inkomstförsäkringen, så länge de är under 65 år och medlemmar i en svensk a-kassa. Du får inte heller vara arbetslös eller uppsagd när du går med i förbundet. Såväl anställda som frilansande journalister omfattas av inkomstförsäkringen om de arbetar under redaktionell ledning.
Gäller Journalistförbundets inkomstförsäkring för frilansare?
Ja, Journalistförbundets inkomstförsäkring gäller även för frilansare.
Kan jag teckna Journalistförbundets inkomstförsäkring hos Bliwa?
Basförsäkringen ingår hos Journalistförbundet när du blir medlem. Det är dock Bliwa du ska vända dig till för att teckna tilläggsförsäkringen som ger dig fler ersättningsdagar.
Kan jag få ersättning utan att vara med i a-kassan?
Nej, för att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i en a-kassa och bli beviljad ersättning därifrån. Inkomstförsäkringen gäller bara för medlemmar i Journalistförbundet som också är med i en a-kassa.
Kan jag teckna tillägg till Journalistförbundets inkomstförsäkring?
Ja, du kan teckna ett tillägg för att kunna få ersättning fler dagar om du skulle bli arbetslös. För att kunna teckna tilläggsförsäkringen måste du omfattas av basförsäkringen och vara yngre än 64 år. Det finns inget tillägg som höjer försäkringens inkomsttak.

Omdöme om Journalistförbundets inkomstförsäkring

Journalistförbundets inkomstförsäkring passar dig som jobbar inom mediabranschen. Både frilansande journalister och anställda på exempelvis en redaktion kan bli medlemmar i förbundet och på så sätt omfattas av inkomstförsäkringen.

Som för alla inkomstförsäkringar krävs det att du också är med i en a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig. Däremot kan du själv välja vilken a-kassa som du vill vara medlem i.

Inkomstförsäkringen räcker bara i 120 dagar, men kan förlängas till 240 dagar med en tilläggsförsäkring. Den räcker dock inte under a-kassans fulla ersättningsperiod om du blir arbetslös länge, trots tillägg. Du kan inte heller höja inkomsttaket för försäkringen från 60 000 kronor i månaden.

Hur hög ersättning kan jag få?

Du kan försäkra en lön på upp till 60 000 kronor före skatt med Journalistförbundets inkomstförsäkring. Om du tjänar mer än så kan du fortfarande få 80 procent av 60 000 kronor i ersättning, men inte mer än så.

Exempel: Peder är medlem i Journalistförbundet och har tjänat 50 000 kronor i månaden det senaste året, vilket blir cirka 34 318 kronor efter skatt. När han nu blir arbetslös kan a-kassan ge honom högst 18 990 kronor i månaden efter skatt. Peders inkomstförsäkring hos Journalistförbundet tar då vid där a-kassans ersättning slutar, så att han får totalt cirka 28 365 kronor i ersättning efter skatt. Det motsvarar 80 procent av hans tidigare lön.

För att kunna få ersättning måste du ha omfattats av basförsäkringen i 12 månader i direkt anslutning till arbetslösheten.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Du får ersättning från Journalistförbundets inkomstförsäkring i upp till 120 dagar. Det motsvarar ungefär fyra månaders arbetslöshet.

Efter de 120 dagarna sjunker ersättningsnivån från a-kassan, och du får inte längre någon ersättning från den grundläggande inkomstförsäkringen.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Journalistförbundet erbjuder en tilläggsförsäkring som du kan teckna för att få högre ersättning fler dagar. Då fortsätter inkomstförsäkringen att fylla upp marginalen till 80 procent av din lön dag 121–200 av arbetslösheten.

Dag 200–240 ersätter a-kassan och inkomstförsäkringen högst 70 procent av din ersättningsgrundande lön. Är du fortfarande arbetslös dag 241 får du bara a-kassans ersättning resten av perioden. 

När du går med i Journalistförbundet ansluts du automatiskt till tilläggsförsäkringen, och den är gratis under de första tre månaderna. Om du vill behålla tillägget efter det får du betala en extra månadsavgift.

Vad kostar Journalistförbundets inkomstförsäkring?

Kostnaden för Journalistförbundets inkomstförsäkring beror på om du tjänar mer eller mindre än a-kassans inkomsttak på 33 000 kronor i månaden. Tjänar du mer än så är avgiften högre, medan den är lägre om du tjänar mindre än taket. Avgiften för inkomstförsäkringen läggs till din medlemsavgift till förbundet, som också den styrs av din inkomst.

Avgiften till a-kassan ingår inte i Journalistförbundets och inkomstförsäkringens avgift. Du måste alltså själv gå med i en a-kassa och betala en separat medlemsavgift för att kunna omfattas av inkomstförsäkringen.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  100–355 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  65 kr/mån

Vilka villkor har Journalistförbundets inkomstförsäkring?

Aktiva medlemmar i Journalistförbundet omfattas automatiskt av inkomstförsäkringen från att de går med, så länge de uppfyller vissa kriterier. Du måste vara under 65 år, vara medlem i en a-kassa och inte vara uppsagd eller arbetslös när du ansluts till inkomstförsäkringen.

Du kan gå med i förbundet om du jobbar med journalistiska arbetsuppgifter, står under en redaktionell ledning och har en svensk uppdrags- eller arbetsgivare. Både anställda, frilansare och chefer kan bli medlemmar i Journalistförbundet.

Tänk på! Som medlem i Journalistförbundet omfattas du bara av inkomstförsäkringen om du har angett medlemskap i en a-kassa.

När du går med får du själv ange att du är medlem i en a-kassa, så att du kan omfattas av inkomstförsäkringen. Du kan också ange detta senare via Journalistförbundets medlemssidor. Om du inte har angett någon a-kassa gäller inkomstförsäkringen inte dig.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Det spelar det ingen roll vilken a-kassa du är medlem i, utan du kan använda inkomstförsäkringen oavsett. Ett bra alternativ är dock Journalisternas a-kassa som organiserar samma yrkesgrupper som Journalistförbundet.

Villkor för att få teckna

 • Aktiv medlem i Journalistförbundet
 • Medlem i en a-kassa
 • Under 66 år
 • Inte uppsagd eller arbetslös

Villkor för att få ut ersättning

 • Du har haft inkomstförsäkringen i minst 12 månader.
 • Du uppfyller a-kassans villkor för ersättning.