Vanliga frågor om Kyrkans akademikerförbund

Vem omfattas av Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring?
Är du akademiker och jobbar inom Svenska kyrkan omfattas du av inkomstförsäkringen när du går med i Kyrkans Akademikerförbund. Du behöver vara under 66 år för att inkomstförsäkringen ska gälla.
Gäller Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring om jag säger upp mig själv?
Nej, om du säger upp dig själv gäller normalt inte inkomstförsäkringen. I vissa fall kan du dock få ersättning, om Akademikernas a-kassa anser att ditt skäl för uppsägningen vad godtagbart. I så fall följer inkomstförsäkringen a-kassans beslut.
När kan jag få ersättning från Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring?
Du ska ha haft Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring, eller en motsvarande inkomstförsäkring, i 12 sammanhängande månader utan att vara arbetslös under den tiden. Du ska också uppfylla a-kassans krav för ersättning.
Måste jag vara medlem i a-kassan för att använda Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring?
Ja, du kan bara använda Kyrkans Akademikerförbund om du är medlem i en a-kassa och får ersättning därifrån.
Ska jag meddela Kyrkans Akademikerförbund om min inkomst förändras?
Ja, du ska meddela Kyrkans Akademikerförbund om din inkomst förändras, till exempel om du får högre lön eller ny anställning. Det beror på att din registrerade lön styr vilken avgift du betalar till förbundet. Du ska även meddela din inkomständring på Saco Folksam Försäkrings AB:s hemsida för att din nya lön ska ligga till grund för din ersättning om du skulle bli arbetslös senare.

Omdöme om Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring

Jobbar du inom Svenska kyrkan har Kyrkans Akademikerförbund en bra inkomstförsäkring att erbjuda dig. Det finns ingen övre gräns för vilken lön du kan försäkra, vilket är en fördel för alla som inte kan få full ersättning bara från a-kassan. Din medlemsavgift, där inkomstförsäkringen ingår, bestäms också utifrån vilken inkomst du har per månad.

200 ersättningsdagar ingår i försäkringen, vilket är fler dagar än de flesta basförsäkringar som fackförbund erbjuder. Däremot finns ingen tilläggsförsäkring som du kan teckna för att förlänga ersättningsperioden till a-kassans 300 dagar. Vill du göra det måste du teckna en privat inkomstförsäkring.

Hur hög ersättning kan jag få?

Med inkomstförsäkringen hos Kyrkans Akademikerförbund kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön i ersättning. Det finns inget tak för ersättningen, utan 80 procent gäller oavsett hur mycket du tjänar i månaden.

Exempel: Ian tjänar 40 000 kronor i månaden, vilket blir ungefär 30 686 kronor efter skatt. När han förlorar sitt arbete får han cirka 18 990 kronor från a-kassan. Eftersom han är medlem i Kyrkans Akademikerförbund får han ytterligare ersättning från deras inkomstförsäkring, så att han totalt får omkring 22 765 kronor efter skatt.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Kyrkans akademikerförbunds ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Inkomstförsäkringen räcker i 200 dagar, vilket innebär att du kan få upp till 80 procent av din inkomst under hela den tiden om du blir arbetslös länge. Efter de 200 dagarna sjunker a-kassans ersättning, och inkomstförsäkringen ger inga extra pengar.

Vad kostar Kyrkan Akademikerförbunds inkomstförsäkring?

Din avgift till Kyrkans Akademikerförbund anpassas efter vilken månadslön du har. Eftersom inkomstförsäkringen ingår i avgiften, betalar du på så sätt efter hur stor nytta du har av inkomstförsäkringen.

Tänk på! Om din lön eller anställning ändras behöver du meddela Kyrkans Akademikerförbund om det. Både avgiften och din ersättning från inkomstförsäkringen styrs nämligen av lönen du har registrerat.

Grundförsäkring

  • Kostnad:
    134–395 kr/mån
Se exakt vad Kyrkans akademikerförbunds inkomstförsäkring kostar för dig

Vilka villkor har Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet när du går med i Kyrkans Akademikerförbund. Du kan bli medlem om du har en akademisk utbildning och arbetar inom Svenska kyrkan.

Du omfattas av inkomstförsäkringen från att du blir medlem till månaden innan du fyller 66 år.

Tips! Blir du uppsagd kan du ha rätt till stöd från Kyrkans trygghetsråd när du söker nytt jobb. Det kan därför vara bra att kolla upp om du blir arbetslös.

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen är 12 månader. Det betyder att du kan få ersättning från inkomstförsäkringen först 12 månader efter att du blev medlem. Under dessa 12 månader får du inte ha varit arbetslös.

Har du haft en annan facklig inkomstförsäkring i direkt anslutning till Kyrkans Akademikerförbunds, kan du tillgodoräkna dig kvalifikationstiden från den förra försäkringen.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Kyrkans Akademikerförbund har ett nära samarbete med Akademikernas a-kassa, men det finns ingen information som tyder på att du behöver vara medlem i just den a-kassan för att få använda inkomstförsäkringen. Kolla med förbundet vad som gäller för säkerhets skull.

Tänk också på att du bara kan få ersättning från inkomstförsäkringen om du blir beviljad ersättning från a-kassan.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i Kyrkans Akademikerförbund
  • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har inte varit arbetslös under kvalifikationstiden.
  • Du uppfyller a-kassans villkor för ersättning.
Läs mer om Kyrkans akademikerförbunds villkor