Vanliga frågor om Lärarförbundet

Måste jag vara yrkesverksam medlem för att ta del av Lärarförbundets inkomstförsäkring?
Ja, bara yrkesverksamma medlemmar omfattas av inkomstförsäkringen. Den gäller alltså inte dig om du exempelvis är arbetslös, student eller pensionär och medlem i Lärarförbundet.
Gäller Lärarförbundets inkomstförsäkring om man säger upp sig själv?
Ja, Lärarförbundets inkomstförsäkring gäller även om du säger upp dig själv, men bara under förutsättning att a-kassan först beviljar dig ersättning därifrån. A-kassan tar då ställning till om du har haft ett giltigt skäl att säga upp dig.
Gäller Lärarförbundets inkomstförsäkring vid sjukdom?
Nej, Lärarförbundets inkomstförsäkring ger inte ersättning vid sjukdom, utan då ansöker du om annat stöd hos Försäkringskassan.
När kan jag få ersättning från Lärarförbundets inkomstförsäkring?
Har du haft inkomstförsäkringen i minst 12 månader utan att bli arbetslös under den tiden, kan du få ersättning. Du måste först bli beviljad ersättning från a-kassan innan du kan söka ersättning från Lärarförbundets inkomstförsäkring.
Måste jag vara medlem i a-kassan för att använda Lärarförbundets inkomstförsäkring?
Ja, medlemskap i en a-kassa är ett krav för att du ska kunna använda Lärarförbundets inkomstförsäkring.

Omdöme om Lärarförbundets inkomstförsäkring

Som yrkesverksam lärare eller skolledare kan du säkra din inkomst vid arbetslöshet genom att gå med i Lärarförbundet, och därmed anslutas till deras inkomstförsäkring. Inkomsttaket på 60 000 är relativt högt, och de 200 ersättningsdagarna som ingår är mer generösa än flera andra fackförbunds basförsäkringar.

Däremot erbjuder Lärarförbundet inga tilläggsförsäkringar. Det gör att du inte kan försäkra en högre lön eller förlänga antalet dagar hos inkomstförsäkringen via förbundet, utan i så fall behöver du teckna ett privat tillägg.

Hur hög ersättning kan jag få?

Lärarförbundets inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av löner på högst 60 000 kronor i månaden. Det innebär alltså att du som tjänar upp till det inkomsttaket kan få ut högsta möjliga ersättning med inkomstförsäkringen.

Exempel: Frida hade en månadslön på 40 000 kronor före skatt, men har nu blivit arbetslös. Hennes inkomst efter skatt var cirka 30 700 kronor när hon arbetade, men från a-kassan får hon bara ut 18 990 kronor efter skatt. Är Frida medlem i Lärarförbundet får hon ytterligare ersättning från inkomstförsäkringen och kommer upp i cirka 22 800 kronor i månaden.

Har du en högre lön kan du fortfarande få 80 procent av 60 000 kronor, men inkomstförsäkringen kan inte ersätta den del av lönen som överskrider det inkomsttaket.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Lärarförbundets inkomstförsäkring ger ersättning i 200 ersättningsdagar. Under hela den tiden kan du alltså få din högsta möjliga ersättning om du är arbetslös.

Vad kostar Lärarförbundets inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften du betalar till Lärarförbundet. Det finns två nivåer av medlemsavgiften beroende på din sysselsättningsgrad. Arbetar du 75 procent eller mer betalar du den högre avgiften, och arbetar du mindre än 75 procent betalar du den lägre avgiften.

Tips! De första tre månaderna av medlemskapet är gratis. 

Tänk på att medlemsavgiften till a-kassan tillkommer. Inget sådant medlemskap ingår i avgiften till Lärarförbundet.

Grundförsäkring

  • Kostnad:
    150–290 kr/mån

Vilka villkor har Lärarförbundets inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår för yrkesaktiva medlemmar i Lärarförbundet.  Du kan gå med i förbundet om du arbetar som lärare eller skolledare. Du måste också vara medlem i en a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig.

Precis som för alla inkomstförsäkringar är den övre åldersgränsen 65 år.

Tänk på! Om du är dubbelansluten till två fackförbund måste Lärarförbundet vara ditt primära förbund för att deras inkomstförsäkring ska gälla dig.

När du ansöker om ersättning behöver du ha varit medlem i minst 12 månader, och du får inte ha varit arbetslös under den tiden. Du kan tillgodoräkna dig medlemstid från ett annat fackförbund med obligatorisk inkomstförsäkring, så länge inget uppehåll uppstod vid bytet.

Lärarförbundets inkomstförsäkring gäller även vid egen uppsägning, så länge a-kassan anser att du har haft ett giltigt skäl för att säga upp dig och beviljar dig ersättning först.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Lärarförbundets inkomstförsäkring ställer inget krav på att du ska vara medlem i en specifik a-kassa. Däremot är det Lärarnas a-kassa som specifikt riktar sig till lärare.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i Lärarförbundet
  • Medlem i en a-kassa
  • Under 65 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Du har haft inkomstförsäkring i 12 månader.
  • Du har inte varit arbetslös under kvalifikationstiden.
  • Du blir beviljad ersättning från a-kassan.