Vanliga frågor om Naturvetarna

Vem omfattas av Naturvetarnas inkomstförsäkring?
Naturvetarnas inkomstförsäkring omfattar medlemmar i fackförbundet Naturvetarna. Du kan gå med om du har en naturvetenskaplig kandidatexamen, studerar en sådan just nu eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Du måste även vara med i Akademikernas a-kassa för att omfattas av inkomstförsäkringen.
Hur ansöker jag om ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring?
Du ansöker om ersättning med en blankett som finns på Saco Folksam Försäkrings AB:s hemsida.
Gäller Naturvetarnas inkomstförsäkring om jag har eget företag?
Ja, Naturvetarnas inkomstförsäkring gäller även medlemmar som är egenföretagare.
Kan jag teckna tillägg till Naturvetarnas inkomstförsäkring?
Ja, det finns två tillägg som du kan teckna till Naturvetarnas inkomstförsäkring. Dels kan du höja inkomsttaket om du tjänar mer än basförsäkringen täcker, dels kan du utöka ersättningstiden till 330 dagar.
Vad innebär överhoppningsbar tid?
Vanligtvis måste du ha uppfyllt inkomstförsäkringens arbetsvillkor under de senaste 18 månaderna innan arbetslösheten för att få ersättning. Det kallas för ramtid. Men om du till exempel har studerat, varit sjuk eller haft föräldrapenning kan ramtiden förlängas, så att du får räkna med arbete du hade innan den perioden om du uppfyllde arbetsvillkoret.

Omdöme om Naturvetarnas inkomstförsäkring

Naturvetarnas inkomstförsäkring gäller förbundets medlemmar oavsett om de är anställda, företagare eller chefer. Försäkringen har ett generöst inkomsttak på 100 000 kronor i månaden, och skulle du ändå behöva utöka det taket finns det en tilläggsförsäkring för detta.

Antalet ersättningsdagar som ingår är 150 dagar, men även dessa kan utökas med en tilläggsförsäkring. I så fall får du hela 330 dagar, vilket är extra bra för dig som har barn under 18 år och därmed kan bli beviljad a-kassa längre.

Dock har Naturvetarna vissa arbetsvillkor för inkomstförsäkringen, som är högre än dem som a-kassan ställer. Dessutom kan du bara använda inkomstförsäkringen om du är medlem i en specifik a-kassa, nämligen Akademikernas a-kassa.

Hur hög ersättning kan jag få?

Naturvetarnas inkomstförsäkring försäkrar löner upp till 100 000 kronor i månaden. Så länge din inkomst befinner sig inom det taket kan du få upp till 80 procent av din lön i ersättning om du blir arbetslös.

Exempel: Nils blir uppsagd från sitt jobb, där han tjänade 80 000 kronor i månaden före skatt. 80 procent av detta är 64 000 kronor. Dock kan a-kassan inte ge Nils mer än 26 400 kronor i ersättning före skatt. Därför behöver han en inkomstförsäkring för att komma upp i 64 000 kronor före skatt.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Om du tjänar över inkomstförsäkringens tak kan du teckna en tilläggsförsäkring för att höja taket. Du kan då utöka taket med upp till 60 000 kronor, så att du säkert får ut din högsta möjliga ersättning om du skulle förlora jobbet.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Den inkomstförsäkring som ingår hos Naturvetarna ger 150 dagars ersättning. Det innebär att du kan få kompletterad ersättning i upp till halva a-kassans ordinarie ersättningsperiod.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Naturvetarnas inkomstförsäkring går att förlänga med ytterligare 180 ersättningsdagar. Det innebär att du kan komplettera a-kassans ersättning i upp till 330 dagar totalt.

A-kassans ersättningsperiod har vanligtvis bara 300 dagar. Men om du har barn som är under 18 år kan du få upp till 450 dagars ersättning. I det fallet kan alltså inkomstförsäkringen räcka i ytterligare några dagar.

Tänk på! Du kan bara få fler än 300 dagars ersättning om du har barn under 18 år.

Vad kostar Naturvetarnas inkomstförsäkring?

Naturvetarnas inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften, som är densamma för alla som tjänar mer än 20 000 kronor. Det är också den lönegruppen som har störst nytta av inkomstförsäkringen, eftersom de flesta inte får sin fulla ersättning från a-kassan under hela eller delar av ersättningsperioden.

Tips! Om din månadsinkomst blir under 20 000 kronor en period, till exempel när du har a-kassa, kan du få reducerad medlemsavgift till Naturvetarna.

I Naturvetarnas avgift ingår inte medlemskap i Akademikernas a-kassa. Du behöver därför teckna ytterligare ett medlemskap för att din inkomst ska vara försäkrad vid framtida arbetslöshet.

Grundförsäkring

  • Kostnad:
    100–250 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

  • Extrakostnad:
    35–218 kr/mån

Vilka villkor har Naturvetarnas inkomstförsäkring?

Först och främst behöver du bli medlem i Naturvetarna för att inkomstförsäkringen ska gälla dig. Kraven för att bli medlem är att du antingen har en naturvetenskaplig kandidatexamen, har en pågående sådan utbildning eller bedöms ha motsvarande arbetslivserfarenhet. Även företagare, chefer och studenter kan gå med i förbundet.

Sedan behöver du ha inkomstförsäkringen i 12 månader utan avbrott innan du kan ansöka om ersättning. Du kan räkna med medlemstid hos ett annan fackförbund där det också har ingått en inkomstförsäkring.

Tänk på! Naturvetarnas inkomstförsäkring har hårdare arbetsvillkor än a-kassan. Kolla därför upp om du har rätt till ersättning från båda eller bara från a-kassan när du blir arbetslös.

Det krävs även att du uppfyller ett visst arbetsvillkor under de senaste 18 månaderna innan du blev arbetslös. Det innebär att du måste ha jobbat minst halvtid under åtminstone 12 av dessa månader. Det arbetsvillkoret är hårdare än a-kassans krav, som kräver sex månaders arbete under 12 månader.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Inkomstförsäkringen kompletterar bara ersättning från Akademikernas a-kassa, och ingen annan a-kassa. Du behöver också uppfylla deras villkor för att få ersättning. Bland annat måste du ha varit medlem i ett visst antal månader.

Tänk på! Medlemskapet hos Akademikernas a-kassa ingår inte i din medlemsavgift hos Naturvetarna, men krävs för att du ska kunna få ersättning.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i Naturvetarna

Villkor för att få ut ersättning

  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har arbetat minst 80 timmar i månaden under 12 av de senaste 18 månaderna.
  • Du är medlem i Akademikernas a-kassa och beviljas ersättning därifrån.