Vanliga frågor om Sveriges Arbetsterapeuter

Gäller Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring för egenföretagare?
Ja, egenföretagare i Sveriges Arbetsterapeuter omfattas också av inkomstförsäkringen.
Kan jag teckna tillägg till Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring?
Ja, du kan teckna tillägg till Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring för att utöka ersättningsdagarna eller höja inkomsttaket så att du får bättre skydd vid arbetslöshet.
Måste jag vara medlem i a-kassan för att använda Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring?
Ja, du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska ge dig kompletterad ersättning.
När kan jag få ersättning från Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring?
Du kan få ersättning från Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring först 12 månader efter att du har gått med i förbundet. Under de 18 månader innan du blev arbetslös ska du ha arbetat minst 12 månader. Du måste också vara ordinarie medlem i Sveriges Arbetsterapeuter och få beslut om ersättning från Akademikernas a-kassa.
Räknas studier som överhoppningsbar tid?
Inkomstförsäkringen följer Akademikernas a-kassas beslut om överhoppningsbar tid. Anser a-kassan att du kan få ersättning baserat på arbete du hade innan dina studier kan du få ersättning även från inkomstförsäkringen.

Omdöme om Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring för både anställda och företagare ingår i medlemskapet hos Sveriges Arbetsterapeuter. Den ordinarie försäkringen räcker i 120 dagar och har ett inkomsttak på 50 000 kronor, men båda dessa kan utökas med ett tillägg mot en extra avgift.

Utöver de grundläggande villkoren för en inkomstförsäkring, har Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring ytterligare några krav för ersättning. Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa, och uppfylla något högre arbetsvillkor än för a-kassans ersättning.

Hur hög ersättning kan jag få?

Totalt kan du få upp till 80 procent av din lön i ersättning om du har Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring och blir arbetslös. Den högsta lönen som inkomstförsäkringen täcker är 50 000 kronor.

Exempel: Anneli tjänade 50 000 kronor före skatt när hon arbetade. Nu har hon blivit arbetslös och söker ersättning från a-kassan och Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring. Från a-kassan får hon högst 26 400 kronor före skatt. Inkomstförsäkringen fyller på med det som fattas till 80 procent av Annelis tidigare lön, vilket före skatt är 40 000 kronor i månaden.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Vill du försäkra en högre lön än 50 000 kronor kan du teckna ett tillägg till inkomstförsäkringen. Då kan du höja inkomsttaket med upp till 60 000 kronor mer än basförsäkringen, för att kunna få 80 procent av din månadslön om du blir arbetslös.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring ger ersättning i upp till 120 dagar, det vill säga ungefär ett halvår.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Om du vill förlänga perioden med full ersättning kan du teckna en tilläggsförsäkring. Då kompletterar inkomstförsäkringen din ersättning från a-kassan under hela perioden på 300 dagar.

Vad kostar Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring?

Sveriges Arbetsterapeuter har två medlemsavgifter för ordinarie medlemmar: en för dem som har en inkomst på 15 851 kronor i månaden eller högre, och en för dem som har en lägre inkomst än så. I båda dessa ingår inkomstförsäkringen.

Utöver denna avgift behöver du också gå med och betala en medlemsavgift till Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  192–318 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  35–218 kr/mån

Vilka villkor har Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet i Sveriges Arbetsterapeuter. Du som har en utbildning till arbetsterapeut eller studerar en sådan utbildning kan bli medlem i fackförbundet. Det gäller både anställda och egenföretagare.

Vid den tidpunkt då du ansöker om ersättning måste du vara registrerad som ordinarie medlem. Inkomstförsäkringen gäller bara fram till att du fyller 65 år, eftersom du inte kan få a-kassa efter det.

Tänk på! Medlemskravet hos Sveriges Arbetsterapeuter är att du har en examen i arbetsterapi. Du behöver alltså inte jobba som arbetsterapeut för att gå med, så länge du har den utbildningen.

När du varit medlem i 12 månader kan du ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen. Då behöver du ha uppfyllt ett visst arbetsvillkor, nämligen att ha arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna.

Blir du arbetslös innan 12 månader har gått, kan du ändå söka ersättning om du varit medlem i ett annat fackförbund tidigare. Då behöver du ett intyg på att du har omfattats av deras inkomstförsäkring tillräckligt länge för att uppfylla kvalifikationstiden om du lägger ihop medlemskapen.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Ett krav för att få ersättning från Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring är att du är medlem i Akademikernas a-kassa. Inkomstförsäkringen kompletterar inte ersättning från någon annan a-kassa.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i Sveriges Arbetsterapeuter
 • Medlem i Akademikernas a-kassa
 • Under 65 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du har ett ordinarie medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter.
 • Du har arbetat minst 12 månader av de senaste 18 månaderna.
 • Du blir beviljad ersättning från Akademikernas a-kassa.