Vanliga frågor om Sveriges Psykologförbund

När kan jag få ersättning från Sveriges Psykologförbunds inkomstförsäkring?
Du kan få ersättning när du har varit medlem i Sveriges Psykologförbund i 12 månader, blir arbetslös och uppfyller Akademikernas a-kassas krav för ersättning. Du behöver också ha jobbat i minst 12 månader för att få ersättning från inkomstförsäkringen.
Gäller Sveriges Psykologförbunds inkomstförsäkring om jag arbetar utomlands?
Ja, om Akademikernas a-kassa bedömer att du kan tillgodoräkna dig arbete utomlands kan du även få ersättning från inkomstförsäkringen.
Gäller Sveriges Psykologförbunds inkomstförsäkring vid egen uppsägning?
Ja, men bara om Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbara skäl att säga upp dig och beviljar dig ersättning.
Ska jag meddela Sveriges Psykologförbund om min inkomst förändras?
Ja, du behöver meddela Sveriges Psykologförbund om du får nytt arbete med ny lön, eller om du blir arbetslös. Avgiften för medlemskapet och inkomstförsäkringen styrs nämligen av din inkomst, så det är viktigt att Sveriges Psykologförbund har rätt uppgifter om detta.
Gäller Sveriges Psykologförbunds inkomstförsäkring för egenföretagare?
Ja, inkomstförsäkringen gäller för psykologer med eget företag som är medlemmar i Sveriges Psykologförbund.

Omdöme om Sveriges Psykologförbunds inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ingår i avgiften för alla medlemmar i Sveriges Psykologförbund som inte har fyllt 65 år. Även om du måste vara ordinarie medlem för att söka ersättning från försäkringen räknas din tid som studentmedlem med i kvalifikationstiden.

Sveriges Psykologförbund har ett högt inkomsttak på sin inkomstförsäkring, som även kan utökas med en tilläggsförsäkring om det behövs. De 120 dagarna som ingår kan också utökas till 300 dagar, vilket motsvarar en hel ersättningsperiod från a-kassan.

Precis som andra akademikerförbunds inkomstförsäkringar krävs det dock att du har jobbat 12 månader innan du kan söka ersättning. A-kassan kräver bara sex månaders arbete för att kvalificera för ersättning.

Hur hög ersättning kan jag få?

Genom Sveriges Psykologförbund kan du försäkra din månadslön så att du får upp till 80 procent av lönen i ersättning om du blir arbetslös. Detta gäller för månadslöner på högst 80 000 kronor i månaden.

Exempel: Petra har arbetat som psykolog i ett år, men blir sedan uppsagd. Genom sitt medlemskap i a-kassan får hon högst 26 400 kronor i månaden i ersättning. Är hon medlem i Sveriges Psykologförbund får hon däremot ersätting på upp till 80 procent av sin månadslön. Tjänade Petra exempelvis 42 500 kronor motsvarar detta 34 000 kronor i månaden före skatt i ersättning.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Inkomstförsäkringen kan utökas med en tilläggsförsäkring om du har en lön på mer än 80 000 kronor. Då kan du höja taket så att din månadslön täcks av försäkringen. Den högsta lönen du kan försäkra är 140 000 kronor i månaden.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Sveriges Psykologförbunds inkomstförsäkring ger ersättning i 120 dagar. Den räcker alltså om du är arbetslös i upp till sex månader.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Med en tilläggsförsäkring kan du gardera dig för en längre tids arbetslöshet. Då ger inkomstförsäkringen nämligen kompletterad ersättning i hela 300 dagar, så att du inte behöver klara dig på bara a-kassa.

Vad kostar Sveriges Psykologförbunds inkomstförsäkring?

Medlemsavgiften för Sveriges Psykologförbund, och därmed kostnaden för inkomstförsäkringen, beror på din månadsinkomst. Ju högre månadslön du har, desto högre avgift betalar du. Det finns också särskilda avgifter till företagare och medlemmar som är dubbelanslutna till ett annat förbund.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  95–425 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  35–218 kr/mån

Vilka villkor har Sveriges Psykologförbunds inkomstförsäkring?

Du behöver ha inkomstförsäkringen i 12 månader innan du kan ansöka om ersättning från försäkringen. Den kvalifikationstiden börjar räknas från att du blir medlem i Sveriges Psykologförbund, där inkomstförsäkringen ingår.

Du kan även räkna med kvalifikationstid från ett annat fackförbunds inkomstförsäkring om du byter till Sveriges Psykologförbund.

Tips! Även din tid som studentmedlem i Sveriges Psykologförbund räknas som kvalifikationstid till inkomstförsäkringen.

När du ansöker om medlemskap behöver du vara registrerad som ordinarie medlem i förbundet. Du ska också ha arbetat minst 12 månader under de senaste 18 månaderna.

Tänk även på att du bara kan få ersättning från en inkomstförsäkring om du först har fått en ersättningsperiod beviljad från a-kassan.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Inkomstförsäkringen gäller bara om du är medlem i Akademikernas a-kassa. Du kan alltså inte använda inkomstförsäkringen som komplettering till någon annan a-kassa.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i Sveriges Psykologförbund
 • Medlem i Akademikernas a-kassa
 • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du är registrerad som ordinarie medlem.
 • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du har arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna.
 • Du är berättigad ersättning från Akademikernas a-kassa