Vanliga frågor om Tjänstetandläkarna

Ingår inkomstförsäkringen för medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund?
Inkomstförsäkringen ingår bara för anställda tandläkare som blir medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund. När du går med i förbundet får du välja en medlemsförening utifrån ditt yrke, och Tjänstetandläkarna är en av dessa. Privatpraktiserande tandläkare eller forskare har egna medlemsföreningar, och där ingår inte inkomstförsäkringen.
Vem gäller Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring för?
Anställda tandläkare inom offentlig eller enskild sektor kan gå med i Tjänstetandläkarna, och därmed anslutas till Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring. Du behöver också vara medlem i Akademikernas a-kassa och uppfylla deras villkor för att använda inkomstförsäkringen.
Måste jag gå med i a-kassan för att Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring ska gälla?
Ja, du måste vara medlem i a-kassan för att inkomstförsäkringen ska gälla. Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring kräver medlemskap specifikt i Akademikernas a-kassa. Det ingår inte när du går med i Tjänstetandläkarna, utan du måste skicka en separat ansökan till Akademikernas a-kassa.
Vilken inkomst kan jag försäkra hos Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring?
Du kan försäkra en inkomst på upp till 80 000 kronor i månaden, men med en tilläggsförsäkring kan taket höjas till 140 000. Du behöver inte meddela förändringar i inkomsten om du har den inkomstförsäkring som ingår, men om du ska teckna en tilläggsförsäkring måste du se till att du har rätt lön registrerad.
Vad krävs för att få ersättning från Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring?
För att få ersättning behöver du ha varit medlem i Tjänstetandläkarna i 12 månader, eller ha omfattats av en annan facklig inkomstförsäkring under den tiden. Du ska även uppfylla a-kassans villkor och bli beviljad ersättning därifrån. Under de senaste 18 månaderna ska du ha arbetat minst 80 timmar i månaden i 12 sammanhängande månader, utan att ha fått någon ersättning för arbetslöshet.

Omdöme om Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring

Är du anställd som tandläkare kan du teckna en bra inkomstförsäkring genom att gå med i Tjänstetandläkarna, som är en förening inom Sveriges Tandläkarförbund. Då skyddar du din inkomst mot eventuell arbetslöshet i framtiden. Om inte basförsäkringen skulle räcka för att täcka din lön finns ett tillägg du kan teckna för att anpassa inkomsttaket.

Antalet dagar går också att anpassa med en frivillig tilläggsförsäkring. En nackdel med Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring är dock att de ställer ganska höga krav på hur mycket du ska ha arbetat innan du kan utnyttja din inkomstförsäkring. Dessutom krävs det att du är medlem i Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla.

Hur hög ersättning kan jag få?

Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring ersätter löner på upp till 80 000 kronor i månaden. Den högsta ersättningen som du kan få är 80 procent av den summa du har tjänat i månaden under tiden som du arbetade innan arbetslösheten.

Exempel: Utan inkomstförsäkring kan du bara få ut 26 400 kronor före skatt från a-kassan, oavsett om du tjänat 33 000 eller 80 000 kronor. Har du däremot Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring kan du få 80 procent av din lön i ersättning. Tjänar du exempelvis 60 000 kronor i månaden får du då 48 000 kronor före skatt.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Tjänar du mer än 80 000 kronor behöver du en tilläggsförsäkring, om du vill kunna få ut det mesta möjliga av din inkomstförsäkring. Då kan du höja taket så att den passar din lön. Tilläggsförsäkringens övre gräns är 140 000 kronor i månaden.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

Du får ersättning i upp till 120 dagar från Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring. Det motsvarar ungefär fyra månaders ersättning.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Du kan teckna en tilläggsförsäkring till den inkomstförsäkring som ingår hos Tjänstetandläkarna. Med det tillägget kan du få upp till 300 dagars ersättning om du skulle bli långtidsarbetslös.

Vad kostar Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift. Som medlem i Tjänstetandläkarna betalar du dels en central avgift som är densamma för alla, dels en lokal avgift som varierar beroende på vilken av Tjänstetandläkarnas lokala avdelningar du tillhör.

Tecknar du någon av tilläggsförsäkringarna, eller båda två, tillkommer kostnader.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  457–475 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  35–218 kr/mån

Vilka villkor har Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring?

För att teckna Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring behöver du vara anställd tandläkare. Du går med i Sveriges Tandläkarförbund och medlemsföreningen Tjänstetandläkarna för att ansluta dig till inkomstförsäkringen.

Tänk på! Bara anställda tandläkare kan teckna Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring, inte tandläkare som driver egen verksamhet.

Du behöver vara medlem i både förbundet och a-kassan i 12 månader innan du kan ta ut ersättning vid arbetslöshet. Du kan dock räkna med medlemstid i ett annat fackförbund med inkomstförsäkring.

När du söker ersättning måste du också ha arbetat 12 månader under de senaste 18 månaderna. Det räcker alltså inte med att uppfylla a-kassans arbetsvillkor, utan kraven för inkomstförsäkringen är högre.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att få ersättning från inkomstförsäkringen. Tänk på att det är ett separat medlemskap från Tjänstetandläkarnas.

Villkor för att få teckna

 • Ordinarie medlem i Tjänstetandläkarna
 • Under 65

Villkor för att få ut ersättning

 • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du har arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna.
 • Du får ersättning från Akademikernas a-kassa.