kvinna sitter vid bord med huvudet i händernaArbetslösheten bland unga har ökat markant under pandemin

Arbetsrätt

Procentuellt sett har arbetslösheten ökat mest bland de yngre åldersgrupperna i landet, men nu visar siffror från Arbetsförmedlingen att det faktiskt är fler äldre arbetstagare som blivit av med jobbet under pandemin. Det skriver Arbetsvärlden.

Arbetslösheten i landet har som bekant ökat drastiskt under de senaste tolv månaderna. Bland unga mellan 18 och 24 år har arbetslösheten, procentuellt sett, ökat som mest med 19 procent mellan januari 2020 och januari 2021. För övriga åldersgrupper ligger ökningen på cirka 17 procent.

Men om man räknar i absoluta tal visar det sig att det är nästan dubbelt så många i åldersgruppen 50+ som förlorat sitt arbete under pandemin.

Alarmerande siffror

Mellan januari 2020 och januari 2021 har 21 492 personer i 50-årsåldern nyregistrerats som (öppet) arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 11 923 personer i åldersgruppen 18 till 24 år.

Arbetsvärlden har pratat med Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén. Hon beskriver siffrorna som alarmerande, särskilt med tanke på att äldre arbetstagare i regel har svårare att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

– Vi vet att det förekommer åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att unga har lättare att hitta nytt jobb, säger hon till Arbetsvärlden.

Arbetslösheten beräknas stiga

Just nu ligger arbetslösheten i landet på 8,8 procent, och enligt Arbetsförmedlingens beräkningar är en ökning på en halv procentenhet att vänta under månaderna fram till halvårsskiftet.

Annika Sundén påpekar dock att det är svårt att säga exakt vad som kommer ske framöver. Utvecklingen på arbetsmarknaden beror helt enkelt på smittspridningens omfattning.

Åldersdiskriminering startar redan vid 50

Lisa Laun, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, menar att äldre ofta upplever fler svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt går trenden mot ett allt längre yrkesliv. Hon pekar på en studie som visar att åldersdiskriminering börjar så lågt som vid 50 år, vilket innebär att chanserna för att bli erbjuden en anställning är lägre.

Fler arbetar längre men många går fortfarande i pension vid 65

Arbetskraftsdeltagandet är större bland äldre i dag, men det är fortfarande många som går i pension vid 65 år. Lisa Laun tror främst att det är samhällets normer och förväntningar som ligger bakom, men att detta är en syn som måste ändras. I stället för att pensionsåldern ska vara ett slutgiltigt steg bort från arbetslivet, tror hon på gradvis nedtrappning och mer flexibelt arbete.