arbetsförmedlingens skylt mot fasadArbetsförmedlingens siffror tyder på lättnad i arbetslösheten i stort

Arbetsmarknad

Samtidigt som arbetslösheten sakta men säkert sjunker i landet fortsätter långtidsarbetslösheten att öka, och åldersgruppen som har ökat mest är 55–64-åringarna, enligt Arbetsförmedlingens siffror. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och analyschefen Annika Sundén menar att fler arbetsgivare bör se till kompetens och inte ålder när de anställer.

Arbetslösheten i Sverige håller sakta men säkert på att sjunka. I april var cirka 425 000 inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 8,2 procent. Det är en svag minskning jämfört med föregående månad. Samtidigt visar statistiken för långtidsarbetslösheten fortsatt dystra siffror. Pandemins effekter har gjort att även personer som tidigare stått starka på arbetsmarknaden förlorat jobbet. Nu har de dessutom svårt att ta sig tillbaka.

Ungefär 76 000 av totalt 425 000 personer är 55–64 år, och av dessa har cirka 6 av 10 varit utan jobb i över ett år. Den här åldersgruppen är den som har ökat allra mest bland de långtidsarbetslösa, och på bara ett år har siffran gått upp med nästan 10 000.

Ny kompetenskrav och åldersdiskriminering

Pandemin har utan tvekan skyndat på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, vilket innebär att vissa arbeten har ändrat form eller helt enkelt försvunnit för gott. Det har i sin tur medfört nya eller förändrade kompetenskrav. Det är en förklaring bakom statistiken för långtidsarbetslöshet. En annan menar Arbetsförmedlingen kan vara åldersdiskriminering.

Enligt Annika Sundén, Arbetsförmedlingens analyschef, är det ingen nyhet att åldersdiskriminering förekommer och att det går att se redan vid 40-årsåldern.

Ändra attityder och bryta fördomar

Enligt arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar behöver fler arbetsgivare, oavsett om de är privata eller offentliga, lägga större vikt vid en persons kompetens när de anställer och inte stirra sig blinda på ålder. 

– I grunden handlar det om att ändra attityder och vanor och att bryta fördomar. Detta är en lång process som kräver samtal på alla arenor. Samtidigt måste också arbetssökande vara öppna för att byta yrkesbana, säger hon i ett pressmeddelande.