äldre man pratar med en rekryterareBemanningsföretag som hyr ut äldre arbetskraft har blivit allt lönsammare när fler väljer att arbeta efter pensionsålder. Foto: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Fler och fler äldre fortsätter att arbeta efter pensionsålder. Bättre hälsa och arbetsmiljö samt brist på arbetskraft är några av skälen till detta, skriver Arbetet. I och med detta har också bemanningsföretag som hyr ut senior arbetskraft vuxit de senaste åren.

Det blir allt vanligare att äldre anställda stannar kvar i arbete längre eller kommer tillbaka till arbetsmarknaden efter pensionen. Det visar siffror från SCB.

Antalet sysselsatta i åldrarna 55 till 74 är 125 000 fler i dag än för tio år sedan. I åldersgruppen 65-74 år är det 17 procent som är sysselsatta, vilket är en ökning med 6 procentenheter på tio år. Det är vanligare att män arbetar längre än kvinnor, men enligt Arbetsförmedlingens analytiker Håkan Lindell har könsskillnaden minskat.

Arbetartrenden bland äldre är den största demokratiska förändringen som skett i arbetskraftssammansättningen på 20 år.

Arbetsmiljö och flexibla arbetsformer är några av orsakerna

Det finns flera orsaker till denna utveckling enligt IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Dels har äldre blivit friskare och har bättre utbildning än tidigare, samtidigt som det har skett en kraftig förbättring av arbetsmiljön. Dels är personalbristen stor i många yrkesgrupper, vilket gör arbetsgivare mer benägna att anställa äldre. En annan sak som bidrar är flexiblare arbetsformer som innebär att äldre kan välja själva hur mycket de vill arbeta. 

I nuläget vet man inte hur många äldre som arbetar av ekonomiskt nödvändiga skäl. Men detta kan mycket troligt förekomma, menar Ingmar Eriksson från regeringens delegation för senior arbetskraft. Han lyfter också att sjukförsäkringsförmåner behöver stärkas för dem som fysiskt inte klarar att arbeta längre.

Bemanningsföretag för äldre gör stora vinster

Även hos bemanningsföretag som inriktar sig mot seniorer har man märkt ett ökat intresse från de äldres sida. Bland annat hos bemanningsföretaget Goveteran KB, som startade 2005 och i dag har 24 000 anställda pensionärer.

– När vi startade för femton år sedan var intresset att jobba efter pensionsåldern väldigt lågt. Intresset har ökat konstant, både att jobba och att anlita äldre, säger Michael Strauss, vd och grundare till Goveteran KB, till Arbetet.

Det finns stora vinster att göra i att driva ett bemanningsföretag för äldre. Arbetsgivaravgiften är lägre för äldre arbetare, samtidigt som det finns gott om uppdrag.

Att de äldre ska ta andra anställdas jobb är ingen risk, menar Mats Claesson på Veteranpoolen, utan snarare skapas det fler jobb ju fler personer som är i arbete. Lönerna följer också samma kollektivavtal och bemanningsavtal som för andra arbetare, så lönenivån sjunker inte heller.