Inkomstförsäkring

Under 2017 fick allt fler svenska höginkomsttagare en höjd skatt. För den som vill betala mindre marginalskatt under sin livstid kan det vara klokt att löneväxla, det vill säga att lägga en större del av inkomsten i pension. 

Det finns flera fördelar med att höja sin pension, men det gäller även att vara försiktig exempelvis när det gäller att anpassa sin inkomstförsäkring. Många av de som har höga inkomster betalar även hög avgift för inkomstförsäkring, vilket kan vara onödigt om du löneväxlar.

Löneväxling till pensionen 

För de höginkomsttagare som vill undvika tilläggsskatten är det vanligt att löneväxla. Att göra detta innebär att man ”skjuter upp” en del av sin inkomst för att bli utbetald först vid pensionen, då man även har en lägre inkomst vilket ger en lägre skatt. Att löneväxla är inget ovanligt och är för många ett bra beslut rent privatekonomiskt, men det finns även flera saker att tänka på: 

  • Löneväxla inte under 39 875 kr. Att ha en inkomst på 39 875 kr ger maximala fördelar i form av sjukvård och liknande. Det innebär att det är oklokt att löneväxla sig under denna nivå, då detta kan vara ofördelaktigt ur en privatekonomisk synpunkt. 
  • Anpassa inkomstförsäkringen. Har du en inkomstförsäkring, kan den vara onödigt hög eller inte täcka hela din inkomst. För dig som löneväxlar gäller det att anpassa din inkomstförsäkring så att du inte betalar pengar för inkomstförsäkringen i onödan. Exempelvis kan det vara klokt att reda ut hur hög ersättning du kan få från inkomstförsäkringen
  • Anpassa efter aktuella skatter. Kommunalskatter och aktuella skattenivåer varierar både med tiden och beroende på var du bor. Se därför till att vara mycket försiktig när du löneväxlar så att du inte gör ett misstag. Har du en komplicerad privatekonomi kan det vara klokt att anlita en skattejurist eller en privatekonom för att utreda situationen. 

Håll noga uppsyn över din privatekonomi 

Det generella rådet är att ha en god uppsyn för din privatekonomi. Dels gäller det att hålla koll på skatterna du betalar och vad de utgår ifrån, men även när det gäller inkomstförsäkringar. När det gäller skatter kan det för många vara klokt att inte komplicera sin privatekonomi utan att fortsätta ”som vanligt”, en sådan gräns kan sägas vara 39 875 kr. För inkomstförsäkringar gäller det främst att hålla det uppdaterat efter den aktuella lönenivån och se till att varken vara underförsäkrad eller överförsäkrad.