Benen på personer som sitter på rad med papper och mobiler i händerna.Antalet kortutbildade arbetslösa har ökat med 30 000 personer under de senaste tio åren, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens siffror saknar en tredjedel av de som är inskrivna som arbetslösa gymnasieutbildning. Under de senaste tio åren har antalet ökat med 30 000 personer och ligger nu på 117 000, och detta trots att andelen kortutbildade i befolkningen har minskat.

Arbetsförmedlingen har noterat en ökning av antalet arbetslösa som saknar gymnasieutbildning. På tio år har antalet ökat med 30 000 och ligger nu på hela 117 000 personer.

Man har även sett förändringar i själva sammansättningen under dessa tio år.

Fler yngre som är arbetslösa utan gymnasieutbildning i dag

Enligt Arbetsförmedlingen är dagens kortutbildade utan arbete generellt sett yngre än för tio år sedan. Andelen kvinnor har gått upp, och man ser även en markant ökning av antalet utrikes födda.

Inskrivningstiderna hos Arbetsförmedlingen har dessutom blivit längre, vilket man framför allt ser bland personer som varit utan jobb i två år eller längre. Under de senaste tio åren har antalet personer fördubblats, och jämför man med åren innan finanskrisen (2008–2009) är ökningen fyrdubbel.

”Gymnasieutbildning är en vattendelare”

Emil Persson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, menar att studien visar det man länge har påpekat – att gymnasieutbildning är något av en vattendelare på arbetsmarknaden.

Saknar man gymnasieutbildning är dagens arbetsmarknad helt enkelt mer begränsad. När man gör en internationell jämförelse står sig Sverige förvisso rätt bra, eftersom man då inte begränsar arbetsmarknaden för kortutbildade till yrken med lägre utbildningskrav. Men marknaden är fortfarande mer begränsad för kvinnor och utrikes födda än för män och inrikes födda.

Viktigt med fler utbildningsinsatser

För att vända trenden med allt fler långtidsarbetslösa kortutbildade, och även stärka kortutbildades situation på arbetsmarknaden, menar Arbetsförmedlingen att olika typer av utbildningsinsatser är av stor vikt. Några exempel är kommunal vuxenutbildning och yrkesutbildning.