fasadskylt med arbetsförmedlingens logotyp och namnArbetsförmedlingens nya kontor ska fokusera på särskilda frågor och alltså inte ersätta de lokala kontor som har lagts ner den senaste tiden. Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad

Som en del i en omorganisering slår Arbetsförmedlingen upp dörrarna till två nya kontor: ett i Norrköping och ett i Falun. Tanken är att en separat enhet ska arbeta med kontrollfrågor och lämna mer utrymme för Arbetsförmedlingens stödjande verksamhet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Den senaste tiden har präglats av nedläggningar av Arbetsförmedlingens lokala kontor. Men nu öppnar myndigheten två nya kontor i Norrköping och Falun.

Det här innebär att Arbetsförmedlingen kommer att kunna anställa personal som redan har blivit uppsagd i samband med nedläggningarna. Det säger generaldirektör Mikael Sjöberg. Totalt handlar det om cirka 200 arbetstillfällen.

Ny enhet ska ta över kontrollverksamheten

De nya kontoren är en del av en omorganisering av Arbetsförmedlingens verksamhet. En ny enhet kommer att införas, Granskning och kontroll, som kommer att arbeta med utredningar av hur arbetssökande följer reglerna för a-kassa och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

I dagsläget är det lokalkontoren som sköter denna kontrollverksamhet. Men nu ska det arbetet successivt flyttas över till den nya enheten, skriver tidningen Publikt.

Arbetsförmedlare får mer utrymme för stödjande arbete

Stefan Popovic är chef för Arbetsförmedlingens avdelning för kundsupport och ersättning. Han menar att kontrollverksamheten kräver specialiserad kompetens och fullt fokus på frågorna, för att besluten ska bli så rättssäkra som möjligt. Därför vill man separera det här uppdraget från den stödjande verksamheten.

– Arbetsförmedlarna, som tidigare har haft ansvar för kontrollerna, får nu större möjlighet att ägna sig åt det stödjande arbetet, säger Stefan Popovic i pressmeddelandet.

Ännu ett nytt kontor öppnar i Köping

Under hösten kommer man att börja rekrytera personal, och verksamheten på kontoren förväntas vara igång i början av 2020.

Men redan i oktober påbörjas en del av den nya enhetens arbete. Redan tidigare har Arbetsförmedlingen nämligen startat ett kontor i Köping, som ett första steg i omorganiseringen. Där har man anställt 80 personer.