Årtal på asfalterad väg framåt med blurrad grönska på sidorna.Vårdyrken kommer vara fortsatt heta på arbetsmarknaden de kommande åren, enligt Arbetsförmedlingen som nyligen har uppdaterat sin yrkesprognos fram till 2026. Foto: hxdbzxy/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Förra veckan publicerade Arbetsförmedlingen sin uppdaterade prognos för cirka 180 yrken fram till 2026. Det visar sig att vårdyrken kommer hålla sig fortsatt heta på arbetsmarknaden, men eftertraktade är även förskollärare, poliser, systemanalytiker och flera yrken inom bygg. Utbildning kommer bli en allt viktigare faktor för att få en anställning framöver, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Enligt Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos för cirka 180 yrken mellan 2022 och 2026 kommer vårdyrken vara fortsatt heta på arbetsmarknaden. Men det gäller till exmpel även IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, poliser och systemanalytiker.

Bland yrken som kräver lägre utbildningsnivå tyder prognosen på att det kommer finnas goda jobbmöjligheter för medicinska sekreterare, vårdadministratörer, byggnads- och ventilationsplåtslagare, och även träarbetare och snickare.

Stark återhämtning efter pandemin

Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, menar att Sveriges arbetsmarknad har återhämtat sig rejält efter pandemins effekter. Deras bedömning är att det finns goda arbetsmöjligheter överlag framöver, men att utbildning ofta är en avgörande faktor.

Utbildning blir allt viktigare för att få jobb

Och det verkar som att just utbildning kommer bli allt viktigare för att få ett jobb framöver. Grundkravet är i regel en slutförd gymnasieutbildning, men du behöver ofta även ha en yrkes- eller högskoleutbildning.

Enligt Ingrid Viklund Ros kommer det även finnas jobb som inte har gymnasieutbildning som krav, men här kommer konkurrensen troligtvis också att vara hårdare.

Heta högskoleyrken 2022–2026

Arbetsförmedlingen har listat de hetaste yrkena som kräver högskoleutbildning fram till 2026. Här nedanför ser du ett urval.

 • Arbetsterapeuter
 • Barnmorskor
 • Förskollärare
 • Lärare i yrkesämnen
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Poliser
 • Specialistläkare
 • Specialistsjuksköterskor
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter
 • Tandläkare

Heta yrken inom övriga utbildningsnivåer

Arbetsförmedlingen har även tagit fram en lista på vilka yrken inom övriga utbildningsnivåer som de bedömer kommer vara fortsatt heta på marknaden fram till 2026. Här nedanför ser du några exempel.

 • Buss- och spårvagnsförare
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
 • Installations- och serviceelektriker
 • Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
 • Träarbetare och snickare
 • Undersköterskor