entré till arbetsförmedlingens kontor och Eva NordmarkAtt ge kommuner delar av Arbetsförmedlingens uppdrag kan vara en möjlig lösning på krissituationen

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tillsätter en utredning som ska undersöka om kommuner kan ta över delar av Arbetsförmedlingens uppdrag. Arbetet skriver att det finns juridiska frågetecken, och att kritiker efterfrågar snabbare lösningar.

I och med nedläggningen av 130 lokala kontor i Sverige har Arbetsförmedlingen på sistone förlorat mycket av sin personal, och har i dag svårigheter att utföra sitt uppdrag fullt ut. Nu reagerar Sveriges kommuner på situationen och vill att regeringen gör något åt saken.

Svaret från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är att öppna möjligheter för kommunerna själva att ta över delar av Arbetsförmedlingens arbete. Frågan ska nu utvärderas, enligt en debattartikeln i Dagens Nyheter.

Kommuner vill själva ta över uppdrag från Arbetsförmedlingen

Enligt Eva Nordmark har många kommunpolitiker uttryckt oro över situationen, och frågat om kommerna själva kan få bli utförare. Det finns dock många frågetecken kring hur det rent juridiskt skulle fungera, och det är detta som utredningen ska klargöra.

Bland annat ska det utredas om kommunerna får vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, när det är ett valfrihetssystem som gäller. Ett alternativ kan annars vara att erbjuda insatser för arbetslösa under en begränsad tid, under förutsättningen att det inte finns några privata arbetsförmedlare på platsen i fråga.

En utredning är dock en lösning som tar lång tid att genomföra. Enligt regeringens nuvarande plan kommer den nya Arbetsförmedlingen att vara på plats år 2021. Många som har kritiserat regeringen för hur de har hanterat krisen på Arbetsförmedlingen kräver snabbare lösningar.

Arbetsförmedlingens verksamhet måste säkerställas i hela landet

Vilka andra lösningar som kan bli aktuella är i nuläget oklart. Men Eva Nordmark är tydlig med att Arbetsförmedlingen i någon form måste finnas kvar i hela landet. Samverkan med kommuner, statens servicecenter eller samarbeten med andra instanser är då en rimlig lösning.

– Arbetsförmedlingen kan inte lämna walk-over. Arbetsförmedlingen ska säkerställa närvaro i hela landet, säger Eva Nordmark .

 Arbetsmarknadsministern tror att ordning och reda är nyckelord i processen, snarare än att ha för bråttom. Hon tror inte heller att 2020 kommer att bli ett bortkastat år i väntan på en slutgiltig lösning, utan att nuvarande personal på arbetsförmedlingarna gör ett bra och viktigt jobb.