figur som går på träbitar i stege uppåtNu har regeringen beslutat att ge arbetsgivare som erbjuder intensiv praktik rätt till ekonomisk ersättning. Intensiv praktik är en del av intensivåret

Ersättning och stöd

Nu står det klart att arbetsgivare som tar emot personer på intensiv praktik, en del av intensivåret som i sin tur ligger inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsprogram, blir berättigade ekonomiskt stöd. Beslutet grundar sig i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Redan i Budgetpropositionen för 2020 meddelade regeringen att man kommer införa ett intensivår inom ramarna för det så kallade etableringsprogrammet som sköts av Arbetsförmedlingen. Syftet med etableringsprogrammet är att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Från och med den 15 april 2021 kommer nyanlända kvinnor och män få möjlighet delta i ett intensivår, där det även kan ingå intensiv praktik. Nu har regeringen beslutat att ge ekonomiskt stöd till de arbetsgivare som erbjuder praktikplats.

Vill få fler arbetsgivare att ställa upp

Beslutet att erbjuda ekonomiskt stöd grundar sig i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förhoppningen är att stödet ska få fler arbetsgivare att vilja ta emot nyanlända på praktik.

Ersättningen kommer ligga på samma nivå som det bidrag som utgår vid arbetsträning. Det vill säga 150 kronor per dag, vilket blir 3 300 kronor per månad och 19 800 kronor för sex månader.

Intensivpraktiken kan vara vägen in på arbetsmarknaden

Syftet med intensiv praktik, och etableringsprogrammet i stort, är som sagt att göra det lättare för den nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och kanske till och med få en anställning inom den bransch hen har praktiserat. 

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren som ansvarar för praktiken ska se till att perioden planeras utförligt och strukturerat, och det sker regelbunden återkoppling och uppföljning till både den nyanlände och till Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren ska även utse en handledare.

När praktiken är avslutad ska arbetsgivaren sammanställa ett intyg som berättar om praktikantens nya kunskaper och erfarenheter.