Arbetsmarknad

Arbetslösheten i landet blir bara lägre och lägre. För tolfte månaden i rad har arbetslösheten sjunkit och Arbetsförmedlingen ser just nu inga tendenser på att arbetslösheten ska sluta sjunka.

I tolv månader i rad har arbetslösheten i Sverige sjunkit och i slutet av september månad var den nere på 6,9 procent, visar siffror från Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med 0,5 procent från samma period förra året. Totalt är 343 000 personer i Sverige arbetslösa.

Även när man ser till specifika grupper i samhället som unga, långtidsarbetslösa, utrikesfödda eller män och kvinnor så sjunker arbetslösheten.

Det går allt bättre för flyktingarna som kom 2015

2015 kom den stora flyktingströmmen till Sverige. För denna grupp människor går det allt bättre. Arbetslösheten har sjunkit kraftigt det senaste året men trots det finns en hög andel arbetslösa hos just utrikesfödda.

Av Sveriges utrikesfödda var 22,2 procent arbetslösa i slutet av året. Det är att jämföra med 3,6 procent för personer födda i Sverige.

Trög utveckling hos landets kvinnor

Arbetslösheten hos kvinnorna i landet går också ned, men utvecklingen har varit något trögare jämfört med hos männen.

Arbetsförmedlingen tror det hänger ihop med flyktinginvandringen där kvinnor har det svårare än männen att hitta ett jobb.

Gymnasieutbildning viktigt för att få jobb

Arbetsförmedlingen siffror visar också vikten av en gymnasieutbildning. De utan en fullständig gymnasieutbildning har betydligt mycket svårare att få jobb. 

Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, anser att det är viktigt att man motiverar till utbildning då det i slutändan spelar väldigt stor roll i jakten på ett arbete.

Inget tyder på att arbetslösheten ska börja öka igen

För tillfället ser inte Arbetsförmedlingen att den sjunkande arbetslösheten ska stagnera. Detta beror på att vi för tillfället har en god arbetsmarknad där arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft. Däremot börjar man se tendenser på att arbetslösheten kanske inte kommer sjunka i samma takt.