hamnen i GöteborgExportnäringen i Göteborg har drabbats hårt av arbetslöshet

Arbetsmarknad

Göteborg befinner sig i en djupare lågkonjunktur än under finanskrisen 2008. Covid-19:s påverkan på regionens arbetsmarknad har bidragit till den konjunkturavmattning som redan var på gång, berättar Dagens Nyheter.

I måndags presenterade Region Göteborg sin konjunktursiffra för näringslivet under mars och april. Siffran var 60,9, vilket innebär att Göteborg officiellt befinner sig i en lågkonjunktur. Gränsen som indikerar en lågkonjunktur är 90, vilket gör 60,9 till en radikalt låg siffra.

Arbetslösheten ökar i Göteborgsregionen

Arbetslösheten i regionen låg på 7,5 procent under maj månad, motsvarande 40 500 invånare i arbetslöshet eller program hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 2,2 procentenheter från förra året, då antalet var 12 500 personer.

Även om detta är en rejäl ökning är arbetslösheten ändå lite lägre än i de andra storstäderna: 7,8 procent i Stockholm och 11,1 procent i Malmö. Ökningen från ifjol har dock inte varit lika hög där som i Göteborg.

Peter Warda är analytiker på Business Region Göteborg, som följer utvecklingen i regionens näringsliv. Han menar att en avmattning i ekonomin redan var på väg att hända, och triggades ytterligare när covid-19 bröt ut. Han väntar sig en fortsatt ökande arbetslöshet åtminstone till årets slut.

Stort antal varsel under våren

Antalet varsel är en annan sak som indikerar en lågkonjunktur. Mellan januari och april i år har 9 200 varsel skett i Göteborgsregionen. Under 2008 då finanskrisen var som värst var det 11 200 personer som varslades.

Kommande ökning av varsel skulle tillfälligt kunna mildras av att företag i stället korttidspermitterar personal, menar Peter Wanda.

– Men sett till länets alla arbetstillfällen är nu cirka en sjättedel av alla sysselsatta i Västra Götaland permitterade. Det innebär att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är mycket lågt.

Exportindustrin, besöksnäring och handel drabbas hårt

Exportindustrin är ett mycket viktigt näringsområde för Göteborgs arbetsmarknad, och den har drabbats hårt av krisen. Även besöksnäringen och handeln befinner sig i en hårt pressad situation.