tre affärskollegor samtalar glatt framför laptopFöretag och organisationer som involverar medarbetarna i arbetet med värderingar och säkerhet klarar kriser bättre än andra. Foto: Pressmaster/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Att ha tydliga värderingar och god planering och prata om detta på arbetsplatsen är A och O för att organisationer och företag ska klara oväntade kriser om systemet kraschar. Civilekonomen skriver om krisexpertens syn på värderingarnas roll i att förebygga och hantera krissituationer och säkerhetsrisker.

Att planera för oväntade situationer och skapa säkerhetsrutiner är till stor hjälp när en organisation hamnar i en kris. Det menar Swedbanks head of digital channels, Carolin Runnquist, som är expert på krishantering och cybersäkerhet.

Snabb digitalisering har sina risker såväl som fördelar

Digitaliseringens höga hastighet har ökat sårbarheten hos många organisationer. Ofta har digitaliseringens fördelar som bekvämlighet och kundnytta fått en högre prioritet än säkerhetsfrågan. Om då systemet plötstligt kraschar finns plötsligt inga möjligheter att arbeta på som vanligt.

Därför behöver varje organisation planera för hur verksamheten ska kunna fortsätta om man inte skulle ha tillgång till de vanliga verktygen.

Om krisen väl skulle uppstå behövs det tydliga roller för teamet på arbetsplatsen, där alla vet vad de ska göra. Det finns bara ett sätt att få detta att fungera, menar Carolin Runnquist, och det är att i förväg öva på krishantering.

Värderingar spelar en viktig roll i krishantering

Carolin Runnquist menar att verksamheter som är värderingsstyrda klarar sig bättre från kriser än andra verksamheter. Om en kris väl skulle uppstå är de även bättre på att hantera dem.

– Företag och organisationer som lever sina värderingar har mycket gratis när det uppstår en kris, men de är också mycket bättre på att förebygga kriser.

Involvera alla medarbetare i diskussioner om säkerhet

Nyckeln är att alla medarbetare på arbetsplatsen ska vara involverade i diskussioner kring säkerhet och värderingar. Alla behöver tränas i att upptäcka brister, risker och hot mot säkerheten. Dessutom krävs att företagets ledare lyssnar på sina medarbetare som påpekar sådana risker, menar Carolin Runnquist.