Artificiell intelligens löser ett matematiskt problemBanksektorn väntas förbättras av ökad användning av artificiell intelligens. Foto: Phonlamai Photo/Stutterstock.com

Arbetsmarknad

Banktjänstemän, politiker och revisorer toppar listan över yrken som svenskarna tror skulle göras bättre av en AI. Sjukvården tror många klarar sig bättre utan AI-teknik, enligt en undersökning från YouGov beställd av IT-företaget Tieto.

IT-företaget Tieto har i en undersökning utförd av YouGov kartlagt svenskarnas inställning till artificiell intelligens (AI) inom olika branscher. I undersökningen uppger 39 procent av de svarande att de tror att en AI-robot skulle ta bättre och mer opartiska beslut än en banktjänsteman eller finansiell rådgivare.

Förutom banktjänstemän tror över hälften av de tillfrågade att en AI skulle fatta minst lika bra eller bättre beslut än politiker, revisorer och tjänstemän inom myndigheter.

Mänsklig kontakt viktig vid vårdkontakter

Trots att AI idag redan används inom sjukvården, bland annat för att analysera patientinformation, är sjukvården den bransch som svenskarna är mest skeptiska till skulle gynnas av en ökad användning av AI. En av fem menar i stället att sjukvården inte har något alls att tjäna på att använda tekniken i högre utsträckning.

Christian Guttmann, AI-forskare och affärsområdeschef på Tieto, tror att resultatet beror på att många tycker att det är viktigt med den mänskliga kontakten vid vårdkontakter. Han menar dock att det finns flera fördelar kopplade till ökad AI-användning även inom vården.

– AI har potential att på allvar revolutionera sjukvården och kan exempelvis möjliggöra mer exakta diagnoser och hitta samband som människor missar, men ännu har vi bara skrapat på ytan till de möjligheter som väntar, säger Guttmann i ett pressmeddelande.

Post- och logistikbranschen väntas gynnas mest av AI

I undersökningen ställdes frågan om vilka branscher som de tillfrågade trodde skulle gynnas mest av AI. På den frågan tror 81 procent att post- och logistikbranschen är den bransch som kan gynnas mest av att öka användningen av AI-teknik.

Även tillverkningsindustrin, myndighetsförvaltning och bank- och finansbranschen tror många skulle förbättras av ökad användning av artificiell intelligens.