A-kassa

22 motioner med krav på en bättre a-kassa har kommit in till Byggnads förbundsstyrelse. Medlemmarna vill att facket driver på för en bättre a-kassa. Bland annat vill de se ett höjt tak för ersättningen samt att karensdagarna ska slopas.

Medlemmarna vill att Byggnads aktivt ska driva på i frågan för att a-kassan verkligen ska motsvara 80 procent i lön. Just nu finns det en stor kritik mot hur a-kassan fungerar och den ekonomiska förlusten är enorm anser flera medlemmar.

Byggnads medlemmar vill se över a-kassan

Inför Byggnads kongress i sommar har förbundsstyrelsen tagit emot 22 motioner som ska bidra till en bättre a-kassa. I dagsläget anser arbetarna att sju karensdagar bör slopas och att den högsta ersättningen på 910 kronor om dagen är alldeles för lågt.

”Den ekonomiska förlusten att förlora sitt arbete, med sju dagars karens och en halverad ersättningsnivå är katastrofal”, skriver Anu Jonsson som arbetar med medlemsärenden på Byggnads i Kalix, till tidningen Byggnadsarbetaren.

En annan medlem anser att arbetslöshetsförsäkringen måste moderniseras efter människors verkliga levnadsförhållanden.

Vill se att fler anställningsformer kvalificerar sig till a-kassa

Många medlemmar vill även se över vilket typ av arbete som kvalificerar sig till full ersättning. I dagsläget finns det vissa anställningsstöd som inte kvalificerar sig till full ersättning. En byggnadsarbetare beskriver ett problem där två personer gör exakt samma jobb, men den ena har nystartsjobb och den andra har särskilt anställningsstöd och befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin. Då kommer den med nystartsjobb ha rätt till 80 procents ersättning vid arbetslöshet medan den andra bara har rätt till 65 procent.

Uppsägningspott ska hjälpa arbetslösa medlemmar

Snickaren Stefan Slottensjö vill att byggnads ska hitta en lösning för att hjälpa dem som drabbas av arbetslöshet när a-kassan inte räcker till. Hans förslag går ut på att förhandla fram avsättningar i en slags uppsägningspott.

– Eftersom a-kasseersättningen är så låg behöver vi fundera på nya lösningar, säger Stefan Slottensjö, till Byggnadsarbetaren.

Tidigare har Byggnads haft en inkomstförsäkring som gav medlemmar som blev arbetslösa en extra ersättning utöver a-kassan. Kostnaden för försäkringen blev dock för dyr och därför har den avskaffats.