Händer med procenttecken och pengar som pekar uppåt.Ett förslag från regeringen att höja räntan på CSN har väckt kritik hos bland andra Danske Bank. Jennie Sandén utvecklar varför hon tror att en höjning av räntan kommer att innebära stora konsekvenser för Sverige. Foto: Sasun Bughdaryan/Shutterstock

Ersättning och stöd

I ett förslag från regeringen vill man höja räntan på studielån från dagens 0,05 procent till 0,5 procent. Förslaget har väckt kritik hos bland andra Danske Bank Sverige. I sin nyhetsportal, Nextconomy, utvecklar Danske Bank vad de ser som problematiskt.

En höjning av studielånets ränta från 0,05 procent till 0,5 procent innebär att räntan blir tio gånger så hög som den är i dag. 

– Regeringen skickar fel signaler, menar Jennie Sandén.

Färre kommer att välja att utbilda sig

Jennie Sandén, familjeekonom på Danske Bank, ser en potentiellt allvarlig konsekvens av regeringens förslag på höjd ränta. Hon menar att det finns stor risk att färre kommer kommer att välja att utbilda sig på en hög nivå, vilket på sikt kan vara negativt för Sverige som land.

– Risken är att färre väljer en högre utbildning och det är inte bra för Sveriges framtid, skriver Jennie Sandén.

Hon framhåller vikten av att Sverige är ett land som ger alla möjligheten att utbilda sig. I förlängningen innebär det att Sverige är ett land som ger alla möjlighet att bygga sin egen framtid.

”Regeringen skickar fel signaler”

Med den höjda räntan tycker Jennie Sandén att regeringen skickar fel signaler. Studielånet kommer visserligen att vara fortsatt förmånligt i jämförelse med andra lån, även om räntan höjs till 0,5 procent, men det kommer uppmuntra färre att utbilda sig, menar hon.

Regeringens anledning till att höja räntan är att omvandla intäkterna till ett omställningsstöd. Det innebär att redan yrkesverksamma individer ska ha möjlighet att skola om sig.

Jennie Sandén menar att även om tanken i sig är god så finns det vissa frågetecken. 

– Frågan är om de som nu studerar eller de som precis är färdigutbildade, med höga studielån, verkligen ska stå för notan genom att subventionera den grupp som redan har en utbildning men som åter vill sätta sig i skolbänken, skriver hon.