arbetsförmedlingens fasadskylt och illustration av viruscellerArbetsförmedlingen har tagit bort kravet på aktivitetsrapportering med anledning av coronaviruset. Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen och Corona Borealis Studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Coronaviruset är samtalsämnet på allas läppar just nu, och många är oroliga över att förlora sitt arbete. Därför ger vi en samlad översikt av läget just nu för den som är arbetssökande.

Högt tryck på a-kassan

Antalet ansökningar till a-kassan har ökat märkbart de senaste dagarna. Hos Hotell- och restauranganställdas a-kassa har antalet gått från 50 ansökningar per dag till 1 000 nya ansökningar på måndagsmorgonen, skriver Hotellrevyn.

Även antalet medlemmar som anmäler sig som arbetslösa och söker ersättning från a-kassan har blivit högre.

Handläggningen väntas ta längre tid än vanligt, på grund av den stora arbetsbelastningen. Men enligt Hotell- och restauranganställdas a-kassas föreståndare, Karin Pettersson, har de säkrat upp så att personalen kan jobba hemifrån vid behov.

Inget krav på att rapportera sitt jobbsökande

I dag onsdag beslutade Arbetsförmedlingen att ta bort kravet på att rapportera jobbsökaraktiviteter. Det innebär alltså att den som är arbetssökande kan få ersättning från a-kassan utan att behöva fylla i vilka jobb de har sökt. Beslutet gäller preliminärt fram till den sista juli.

Stefan Popovic är chef för avdelningen Kundsupport och ersättning på Arbetsförmedlingen. Han berättar att åtgärden görs för att avlasta myndigheten och minska oron hos arbetssökande, men också för att minska smittrisken då många som har frågor om aktivitetsrapporteringen spontanbesöker Arbetsförmedlingens fysiska lokaler.

Vi har haft dialog med Sveriges a-kassor och andra berörda myndigheter som är införstådda med den här förändringen, säger Stefan Popovic.

Fler varsel under mars, men krispaket kan lindra effekterna

Antalet varsel har ökat markant under den första halvan av mars. Den 15 mars hade 4 669 varsel rapporterats in till Arbetsförmedlingen hittills under månaden, vilket är fler än under hela mars förra året. Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén sker de flesta varslen i storstadslänen och inom hotell- och restaurangverksamhet.

Annika Sundén menar också att det krispaket som regeringen har tagit fram, kommer att dämpa effekterna av dessa varsel. Alla anställda som drabbas kommer därför inte att bli uppsagda eller arbetslösa. Arbetsförmedlingen följer också noga situationens utveckling.

– Vi är vana att hantera varsel och av erfarenhet vet vi att många som kommer till oss direkt från arbetslivet har en bra kompetens och utbildning när de ska söka nya jobb, säger Annika Sundén.