mynthög med en liten livboj runt sigEgenanställningsföretagens branschorganisation vill öka den ekonomiska tryggheten för frilansare utan eget företag

A-kassa

Många egenanställda har svårt att få ersättning från a-kassan och står således helt utan trygghet om uppdragen är för få. Det vill Egenanställningsföretagens branschorganisation ändra på, och har nu dragit igång en kampanj som de hoppas ska leda till en a-kassa för frilansare utan eget företag. Det skriver Arbetet.

De som inte har en ”vanlig” anställning har i regel stora svårigheter att få ersättning från a-kassan, till exempel frilansare utan ett eget företag. I syfte att öka tryggheten för egenanställda har Egenanställningsföretagens branschorganisation initierat en kampanj, där man hoppas på att värva tillräckligt många medlemmar för att kunna etablera en egen a-kassa. 

Målet är att värva minst 10 000 medlemmar, och om detta uppnås blir nästa steg att ansöka om att starta a-kassa hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF).

Brist på förutsägbarhet

Enligt Stephen Schad, Frilans Finans vd och ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation, har de under drygt 20 år bevittnat hur de befintliga a-kassorna drar nytta av de tolkningsutrymmen som finns i lagstiftningen. Han menar på att uppdragstagare uppmuntras att gå med i a-kassan, men att de inte kan räkna med att få ersättning om de skulle bli uppdragslösa.

– Det finns ingen förutsägbarhet över huvud taget, säger han till Arbetet.

Krävs mer kunskap om uppdragsbaserat arbete

Stephen Schad menar att a-kassorna hellre friar än fäller i sina utredningar, till exempel när det gäller hur självständig uppdragstagaren anses vara. Jobbar man till exempel med flera olika uppdragsgivare och använder egna verktyg ses man mer som en företagare än anställd, och det blir således svårare att få ersättning. 

Enligt Schad skulle det därför behövas en a-kassa som har mer kunskap om hur det är att arbeta uppdragsbaserat.

Kritik mot initiativet

En av den som ställer sig kritisk till Egenanställningsföretagens branschorganisations kampanj är Lisa Gemmel, utredare på tankesmedjan Katalys. Hon tycker förvisso att fler ska kunna få ersättning från a-kassan, som frilansar eller andra uppdragstagare, men att det är själva lagstiftningen som ska se över. Att starta en ny a-kassa menar hon inte skulle göra någon skillnad.

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges A-kassor, är inne på samma spår som Lisa Gemmel. Han tror inte att en ny a-kassa skulle innebära att fler beviljas ersättning eftersom man ändå måste följa det befintliga regelverket. Men däremot menar han att en egen a-kassa skulle kunna ge den här gruppen arbetstagare väldigt god service och förståelse.

Enligt Tomas Eriksson finns det helt klart ett behov av utveckling gällande dagens arbetslöshetsförsäkring så att fler ska kunna få ersättning.