Inkomstförsäkring

Det har länge diskuterats hur robotars inträde på arbetsmarknaden kommer att påverka oss människor. Den så kallade robotiseringen gör att allt fler överväger försäkringar mot arbetslöshet så som a-kassa och inkomstförsäkring. Detta har även lett till att den ständigt pågående diskussionen om medborgarlöner har trappats upp ytterligare. Medborgarlöner har än så länge endast testats i Finland men den ökade oron kring arbetslöshet och ekonomisk ojämställdhet har bidragit till att fler svenskar blir medvetna om alternativ för att försäkra sin inkomst. 

Inkomstförsäkring är än så länge det bästa alternativet

Att robotar kan komma att ta över vissa arbeten är ingen nyhet, dock är många osäkra på till vilken utsträckning detta kommer ske. Tidigare forskning tror att hälften av de svenska jobben riskerar att bli digitalt ersatta de närmaste 20 åren. För de personer vars arbetet är i riskzonen är det oerhört viktigt att ha något slags skydd mot arbetslöshet. Om du tjänar mindre än 25 025 räcker det med att gå med i en a-kassa men om du har högre inkomst än så bör du även teckna en inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring kompletterar den ersättning du får från a-kassan vid eventuell arbetslöshet och ger dig upp till 80 % av din tidigare inkomst. En undersökning har visat vilka yrkesområden vars arbetsuppgifter riskerar att ersättas av robotar och de nämner bland annat: 

  • Fotomodeller
  • Bokförings-och redovisningsassistenter
  • Biblioteksassistenter
  • Kassapersonal
  • Renhållnings- och återvinningsarbete

För dessa yrkesgrupper är sannolikheten över 90 % att ersättas av digital teknik de kommande 20 åren. Detta motsvarar ett enormt antal jobb och för dessa personer kan en inkomstförsäkring komma att bli avgörande. 

När arbetsmarknaden blir allt med digitaliserad gäller det att snabbt kunna anpassa sig till omständigheterna. En inkomstförsäkring ger dig möjlighet att få ut nästan hela din tidigare lön i upp till 300 ersättningsdagar. Under den tiden kan du söka nya arbeten eller överväga en utbildning, utan att behöva oroa dig för din ekonomiska situation. 

Medborgarlön testas i Finland

Finland har som Sverige omfattande skydd mot arbetslöshet, en slags inkomstförsäkring som ger arbetslöshetsdagpenning. Medborgarlön eller basinkomst har länge diskuterats i flera länder och Finland var ett av de första länder att prova detta. Idén med detta är att se om människor blir mer benägna att acceptera korta anställningar, vilket många oftast med a-kassa eller inkomstförsäkring väljer att inte göra. Finland har en sysselsättningsgrad på cirka 70 % (jämfört med Sveriges dryga 80 %) och har därför ett starkt behov att hitta en lösning mot ersättningsberoende och långtidsarbetslöshet.