en leende man skakar hand med arbetsgivare efter intervjuAnställningsstöd är ett sätt att hjälpa arbetssökande som står långt utanför arbetsmarknaden att få ett jobb. Men de senaste åren har det varit få som har fått sådant stöd. Foto: Daniel M Ernst/Shutterstock.com

Ersättning och stöd

De senaste åren har anställningsstöden minskat kraftigt, trots att arbetslösheten ökar. I går meddelade regeringen att mer resurser för anställningsstöd ska tillföras till budgeten. Men de extra resurserna kommer inte att kunna täcka upp för hela bortfallet av subventionerade tjänster, skriver Arbetsvärlden.

Enligt siffror från SCB har arbetslösheten ökat tydligt under året som har gått. I augusti var 56 000 fler personer arbetslösa än samma månad 2018, det vill säga nästan en procentenhet.

En anledning till detta kan vara en kraftig minskning av använda anställningsstöd. Det kan exempelvis handla om extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb för utrikesfödda.

Regeringen inför extratjänster, men de täcker inte behovet

Det senaste året har 15 000 färre personer haft subventionerade anställningar, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det motsvarar 27 procent av den ökade arbetslösheten.

I går meddelade regeringen att man inför mer resurser för anställningsstöd. 2 200 stycken extratjänster kommer att införas i kommuner, landsting och introduktionsjobb. Men detta täcker alltså långt ifrån alla de anställningsstöd som har fallit bort.

Det finns flera förklaringar till minskat anställningsstöd

Anders Forslund är professor vid Institutet för utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Han ser flera förklaringar till varför anställningsstöden har minskat.

– Som den kraftiga nedskärningen av extratjänster i kommunerna, men också att gruppen som är aktuell för olika anställningssubventioner kan ha förändrats i sig: den bestående högkonjunkturen kan göra att den gruppen blir mindre och mindre när andra går till arbete.

Vilken roll som Arbetsförmedlingens nedskärningar på personal har spelat kan Anders Forslund inte svara på. Han anser dock att det är olyckligt att man tidigare införde ett stopp för extratjänster, som riktar sig just till dem som står som längst ifrån arbetsmarknaden.

Fler män än kvinnor har fått subventionerad anställning

Arbetsförmedlingen har också fått kritik för att deras anställningsstöd och program framför allt har riktat sig till män. Detta är tydligast när det gäller nystartsjobb inom den privata sektorn. De extratjänster som stoppades i vintras fanns i offentlig sektor och mer kvinnodominerade branscher, vilket bidragit till snedfördelningen. 

Framöver kommer Institutet för utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk utvärdering att titta närmare på vilka grupper som har fått olika anställningsstöd. En förhoppning är att nya etableringsjobb ska kunna fånga upp fler kvinnor än vad anställningsstöden har gjort hittills.