Två män och tre kvinnor som står på rad och bär på varsin kartong.Det är få arbetslösa som får ut 80 procent av sin lön från a-kassan. Det befintliga taket gör att många bara får ut hälften av sin lön. Nu vill fackförbunden ändra på det genom en ny kollektivavtalad a-kassa. Foto: Av Andrey_Popov/Shutterstock.com

A-kassa

Regeringen ska tillsätta en utredning kring en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring som Svenskt Näringsliv, Kommunalarbetarförbundet, PTK och IF Metall har kommit överens om, skriver Arbetsvärlden.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med Kommunalarbetarförbundet, IF Metall och PTK kommit överens om att ta fram en ny kollektivavtalad a-kassa där arbetsmarknadens parter styr villkoren.

Anledningen till förslaget om en ny kollektivavtalade arbetslöshetsförsäkring är ett långvarigt missnöje från de inblandade fackförbunden.

Enligt PTK:s förhandlingschef, Martin Wästfelt, är det största problemet att det är alldeles för många av de som är arbetslösa som inte får 80 procent av sin inkomst i ersättning från a-kassan.

Få löntagare som får ut 80 procent av lönen

Fler löntagare behöver kunna få ut 80 procent av sin lön genom a-kassan. Det befintliga taket i dagens a-kassa gör att många bara får ut 50 till 60 procent av sin lön. Men det är inte bara där det brister.

Ett annat problem som Martin Wästfelt tar upp är att det är många som överhuvudtaget inte får någon a-kassa på grund av att de enligt dagens regler inte kvalificerar sig. 

Förslag på att höja taket för a-kassa

I förslaget från parterna finns det olika beräkningar gällande ett höjt ersättningstak. Ett av förslagen är att höja taket på upp till 1 400 kronor. Nuvarande tak, som höjdes i samband med coronapandemins utbrott, ligger på 1 200 kronor.

Vidare har parterna föreslagit att kontrollen av de som är arbetslösa är aktiva på arbetsmarknaden och söker arbete ska tas över av omställningsorganisationerna TSL och TRR.

Regeringens utredning ska analysera och kartlägga förutsättningar för en ny kollektivavtalad a-kassa. Utredaren, som ännu inte är tillsatt, ska delredovisa utredningen 31 augusti 2023 och en slutredovisning ska ske senast den 15 december 2024.